Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych 02.11.2008 r.

zaduszki3.jpg1. Przeżywamy dzisiaj wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych, dzień poświęcony wspomnieniu tych, którzy odeszli do wieczności – Kościoła oczyszczającego się. Od wczoraj do 07.11 można uzyskać odpust zupełny po spełnieniu zwyczajnych warunków: stan łaski uświęcającej, nawiedzenie cmentarza i odmówienie modlitw w intencjach papieskich.
2. Dzień dzisiejszy to także I niedziela miesiąca – niedziela adoracyjna. Po każdej Mszy św. adoracja z modlitwą w intencji zmarłych. Przy wyjściu z kościoła prowadzona jest zbiórka na WSD w Legnicy.
3. Począwszy od wtorku rozpoczynamy nabożeństwa wypominkowe, podczas których Bożemu miłosierdziu będziemy polecać zmarłych z naszych rodzin. Odbywać się będą o godz. 16:30 (od wtorku do soboty).
4. W tym tygodniu wspominamy:
– we wtorek (04.11) – św. Karola Boromeusza, biskupa
– w niedzielę (09.11) – Rocznicę Poświęcenia Bazyliki Laterańskiej
5. W najbliższy piątek przypada I piątek miesiąca. Okazja do spowiedzi od godz. 16:00.
6. W sobotę, w godzinach porannych, odwiedziny u chorych z Najświętszym Sakramentem. Wieczorem Msza św. w intencji Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej ze zmianą tajemnic różańcowych. Po Mszy św. spotkanie obu grup.
7. Wczoraj, w godzinach wieczornych, mieliśmy okazję przeżyć misterium poetycko-muzyczne, połączone z różańcem, przeprowadzone przez Młodzież i Scholę naszej parafii. Składam gorące „Bóg zapłać” osobom, które podjęły się prowadzenia „Refleksji”: Magdzie, Martynie, Patrycji, Joasi, Dorocie, Agnieszce i Małgosi; Scholi parafialnej pod kierownictwem Natalii i Oli; konsultantkom muzycznym i aranżacyjnym: p.Małgosi i p.Beacie oraz osobom prowadzącym różaniec i uczestniczącym w misterium.
8. Dobiegają końca prace przygotowujące do otwarcia świetlicy parafialnej. Uroczystość inauguracji działalności świetlicy odbędzie się 16.11 o godz. 15:30. Od 09.11 na stoliku zostaną umieszczone deklaracje do wypełnienia i dostarczenia przez Rodziców – chodzi o uczestnictwo dzieci w zajęciach świetlicowych.
9. Składam serdeczne „Bóg zapłać” za przygotowanie dekoracji listopadowej oraz ubranie ołtarza.
10. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W bieżącym numerze „Niedzieli” znajdziemy ciekawy materiał poświęcony słudze Bożemu Augustowi Hlondowi, relację z obchodów Dnia Papieskiego w Krzeszowie oraz z pogrzebu ks. Prałata Marka Adaszka. W „Gościu Niedzielnym” przeczytamy m.in. o procesach beatyfikacyjnych, o XII Zgromadzeniu Ogólnym Synodu Biskupów oraz o problemach stosunku mediów do katechezy.

Czytania mszalne

Pierwsze czytanie
Nadzieja Hioba
Z Księgi Hioba
Hiob powiedział: „Któż zdoła utrwalić me słowa, potrafi je w księdze umieścić? Żelaznym rylcem, diamentem, na skale je wyryć na wieki? Lecz ja wiem: Wybawca mój żyje, na ziemi wystąpi jako ostatni. Potem me szczątki skórą odzieje, i oczyma ciała będę widział Boga. To właśnie ja Go zobaczę”.
Hi 19,1.23–27a

Psalm
Refren: W krainie życia ujrzę dobroć Boga.

Pan moim światłem i zbawieniem moim,
kogo miałbym się lękać?
Pan obrońcą mego życia,
przed kim miałbym czuć trwogę?
Refren
O jedno tylko proszę Pana, o to zabiegam,
żebym mógł zawsze przebywać w Jego domu,
przez wszystkie dni życia, abym kosztował słodyczy Pana,
stale się radował Jego świątynią.
Refren
W krainie życia ujrzę dobroć Boga.
Usłysz, o Panie, kiedy głośno wołam,
zmiłuj się nade mną i wysłuchaj mnie.
Będę szukał oblicza Twego, Panie.
Nie zakrywaj przede mną swojej twarzy.
Refren
Wierzę, że będę oglądał dobra Pana
w krainie żyjących.
Oczekuj Pana, bądź mężny,
nabierz odwagi i oczekuj Pana.
Refren
Ps 23

Drugie czytanie
W Chrystusie wszyscy będą ożywieni
Z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Koryntian
Bracia: Chrystus zmartwychwstał jako pierwszy spośród tych, co pomarli. Ponieważ bowiem przez człowieka przyszła śmierć, przez człowieka też dokona się zmartwychwstanie. Jak w Adamie wszyscy umierają, tak też w Chrystusie wszyscy będą ożywieni, lecz każdy według własnej kolejności. Chrystus jako pierwszy, potem ci, co należą do Chrystusa, w czasie Jego przyjścia. Wreszcie nastąpi koniec, gdy przekaże królowanie Bogu i Ojcu. Trzeba bowiem, ażeby królował, aż położy wszystkich nieprzyjaciół pod swoje stopy. Jako ostatni wróg zostanie pokonana śmierć. Wszystko bowiem rzucił pod Jego stopy. Kiedy się mówi, że wszystko jest poddane, znaczy to, że z wyjątkiem Tego, który Mu wszystko poddał. A gdy już wszystko zostanie Mu poddane, wtedy i sam Syn zostanie poddany Temu, który Synowi poddał wszystko, aby Bóg był wszystkim we wszystkich.
1 Kor 15,20–24a.25–28

Śpiew przed Ewangelią
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja
Jezus Chrystus jest pierworodnym spośród umarłych,
Jemu chwała i moc na wieki wieków. Amen.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja
Ap 1,5–6

Ewangelia
Śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa
Słowa Ewangelii według świętego Łukasza
Było już około godziny szóstej i mrok ogarnął całą ziemię aż do godziny dziewiątej. Słońce się zaćmiło i zasłona przybytku rozdarła się przez środek. Wtedy Jezus zawołał donośnym głosem: „Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego”. Po tych słowach wyzionął ducha. Był tam człowiek dobry i sprawiedliwy, imieniem Józef, członek Wysokiej Rady. On to udał się do Piłata i poprosił o ciało Jezusa. Zdjął je z krzyża, owinął w płótno i złożył w grobie, wykutym w skale, w którym nikt jeszcze nie był pochowany.
W pierwszy dzień tygodnia niewiasty poszły skoro świt do grobu, niosąc przygotowane wonności. Kamień od grobu zastały odsunięty. A skoro weszły, nie znalazły ciała Pana Jezusa. Gdy wobec tego były bezradne, nagle stanęło przed nimi dwóch mężów w lśniących szatach. Przestraszone, pochyliły twarze ku ziemi, lecz tamci rzekli do nich: „Dlaczego szukacie żyjącego wśród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał”.
Łk 23,44–46.50.52–53;24,1–6a

Dodaj komentarz: