30 niedziela zwykła 26.11.2008 r.

30_nz.jpg1. Przeżywamy dzisiaj 30 niedzielę zwykłą.
2. Sprawozdanie z kolekty z „niedzieli parafialnej”.
3. Na ostatnich ławkach zostały wystawione kartki wypominkowe. Można je składać do skarbony przy ołtarzu do 3 listopada. Proszę zwrócić uwagę na podanie daty, kiedy wypominki mają zostać odczytane.
4. W tym tygodniu kończymy nasze różańcowe spotkania październikowe. Uczestnikom nabożeństw – szczególnie dzieciom i młodzieży – składam gorące „Bóg zapłać” za piękną atmosferę modlitewną. W piątek proszę przynieść ze sobą na ostatni różaniec karnety z naklejkami. Podczas Mszy św. o godz. 10:00 zostaną wręczone przygotowane pamiątki Waszego uczestnictwa w Różańcu A.D.2008.
5. W tym tygodniu wspominamy:
– we wtorek (28.10) – świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
– w sobotę (01.11) – uroczystość Wszystkich Świętych
6. W sobotę, w uroczystość Wszystkich Świętych, niedzielny porządek Mszy św. Po każdej Mszy św. można złożyć ofiarę do skarbony na WSD w Legnicy. W tym dniu, o godz. 18:30 odbędzie się w naszym kościele misterium „Refleksja Listopadowa”, przeprowadzona przez Młodzież naszej parafii. Rozważanie tajemnicy obcowania świętych zostanie połączona z różańcem za wszystkich zmarłych. Serdecznie zapraszam. Pierwsza próba odbędzie się we wtorek po Mszy św. (ok. 17:45). Pełny program „Refleksji” można znaleźć pod adresem: http://janbar.s3.amazonaws.com/dokumenty/Listopadowa_Refleksja_2008.doc

7. Z racji sobotniej uroczystości, odwiedziny u chorych odbędą się w przyszłą sobotę.
8. W najbliższy czwartek o godz. 18:00 odbędzie się na plebanii spotkanie osób, które zechcą podjąć obowiązki Opiekunów świetlicy w naszej parafii. Bardzo proszę o obecność wszystkich zainteresowanych.
9. W najbliższy wtorek swoje Święto Patronalne obchodzi pierwszy biskup legnicki, ks. Biskup Senior Tadeusz Rybak. Pamiętajmy w naszych modlitwach o Dostojnym Solenizancie.
10. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Bieżący numer „Niedzieli” przedstawia ciekawą refleksję poświęconą przemijaniu, ludzkiemu i etycznemu wymiarowi globalizacji. Znajdziemy tu także materiał poświęcony ogólnoświatowemu kryzysowi i problematyce prywatyzacji szpitali. W „Niedzieli legnickiej” znajdziemy materiały poświęcone kolejnemu spotkaniu synodalnemu, omówienie istoty Opus Dei oraz… relację z Dnia Papieskiego w Księginkach. W „Gościu Niedzielnym” przeczytamy m.in. o prześladowaniu chrześcijan w Indiach, znaczeniu modlitwy za zmarłych, „Tęczowych rodzinach” w Polsce oraz o kulisach wyboru Papieża Dobroci, bł. Jana XXIII. W „Gościu Legnickim” znajdziemy m.in. notkę o śmierci wykładowcy w WSD oraz znanego liturgisty, ks. dr Marka Adaszka oraz relację z obchodów jubileuszu 10-lecia istnienia Ogniska Wychowawczego dla Dziewcząt im. Św. Jadwigi Śląskiej w Lubaniu.

 Czytania mszalne
Pierwsze czytanie
Bóg słyszy skargę pokrzywdzonych
Z Księgi Wyjścia
To mówi Pan: „Nie będziesz gnębił i nie będziesz uciskał cudzoziemców, bo wy sami byliście cudzoziemcami w ziemi egipskiej. Nie będziesz krzywdził żadnej wdowy i sieroty. Jeślibyś ich skrzywdził i będą Mi się skarżyli, usłyszę ich skargę, zapali się gniew mój i wygubię was mieczem, i będą żony wasze wdowami, a dzieci wasze sierotami. Jeśli pożyczysz pieniądze ubogiemu z mojego ludu, żyjącemu obok ciebie, to nie będziesz postępował wobec niego jak lichwiarz i nie każesz mu płacić odsetek. Jeśli weźmiesz w zastaw płaszcz twego bliźniego, winieneś mu go oddać przed zachodem słońca, bo jest to jedyna jego szata i jedyne okrycie jego ciała podczas snu. I jeśliby się żalił przede Mną, usłyszę go, bo jestem litościwy”.
Wj 22, 20–26

Psalm
Refren: Miłuję Ciebie, Panie, mocy moja.

Miłuję Cię, Panie,
Panie, mocy moja,
Panie, opoko moja i twierdzo,
mój wybawicielu.
Refren
Boże, skało moja, na którą się chronię,
tarczo moja, mocy zbawienia mego i moja obrono.
Wzywam Pana, godnego chwały,
i wyzwolony będę od moich nieprzyjaciół.
Refren
Niech żyje Pan, niech będzie błogosławiona moja Opoka.
Niech będzie wywyższony mój Bóg i Zbawca.
Ty dajesz wielkie zwycięstwo królowi
i okazujesz łaskę Twemu pomazańcowi.
Refren
Ps 18 (17), 2–3a. 3bc–4. 47 i 51ab (R.: 2)

Drugie czytanie
Służyć Bogu żywemu i oczekiwać Jego Syna
Z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Tesaloniczan
Wiecie, jacy byliśmy dla was, przebywając pośród was. A wy, przyjmując słowo pośród wielkiego ucisku, z radością Ducha Świętego, staliście się naśladowcami naszymi i Pana, by okazać się w ten sposób wzorem dla wszystkich wierzących w Macedonii i Achai. Dzięki wam nauka Pańska stała się głośna nie tylko w Macedonii i Achai, ale wasza wiara w Boga wszędzie dała się poznać, tak że nawet nie trzeba nam o tym mówić. Albowiem oni sami opowiadają o nas, jakiego to przyjęcia doznaliśmy od was i jak nawróciliście się od bożków do Boga, by służyć Bogu żywemu i prawdziwemu i oczekiwać z niebios Jego Syna, którego wzbudził z martwych, Jezusa, naszego wybawcę od nadchodzącego gniewu.
1 Tes 1, 5c–10

Śpiew przed Ewangelią
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę,
a Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
J 14,23

Ewangelia
Największe przykazanie
Słowa Ewangelii według św. Mateusza
Gdy faryzeusze dowiedzieli się, że Jezus zamknął usta saduceuszom, zebrali się razem, a jeden z nich, uczony w Prawie, zapytał, wystawiając Go na próbę: „Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?” On mu odpowiedział: „»Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem«. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: »Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego«. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy”.
Mt 22, 34–40

Dodaj komentarz: