29 niedziela zwykła 19.10.2008 roku

29_nz.jpg1. Przeżywamy dzisiaj 29 niedzielę zwykłą. Jest to dzień szczególny dla naszej wspólnoty – dzisiaj bowiem zostaną zaprzysiężeni Radni nowej Rady Parafialnej. Uroczystość odbędzie się podczas Sumy Parafialnej.
2. Dzisiejsza niedziela, 3 niedziela miesiąca, została ustanowiona przez Radę Parafialną „niedzielą parafialną”.
3. Dzień dzisiejszy rozpoczyna Tydzień Misyjny, trwający do 25 października. Jest to także okazja do wspomnienia męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszko – przeżywamy dzisiaj 24 rocznicę tego tragicznego wydarzenia.
4. Składam płynące z serca „Bóg zapłać” dzieciom, młodzieży oraz dorosłym uczestniczącym w tegorocznym Dniu Papieskim – w tym także licznej grupie uczestników „Wieczornicy Papieskiej z różańcem światła”. W szczególny sposób składam gorące podziękowanie młodzieży, która oprawiła muzycznie ten wieczór oraz osobom, które przygotowały na ten dzień piękną dekorację.
5. Przypominam, że nabożeństwa różańcowe odbywają się codziennie, od wtorku do soboty, o godz. 16:30. Zachęcam do licznego udziału w nich.
6. W tym tygodniu wspominamy:
– w poniedziałek (20.10) – św. Jana Kantego, prezbitera, patrona studentów
– we wtorek (21.10) – bł. Jakuba Strzemię, biskupa
– w przyszłą niedzielę (26.10) – rocznicę poświęcenia kościoła
7. W dniu wczorajszym, w  liturgiczne wspomnienie św. Łukasza, swoje święto patronalne przeżywała Służba Zdrowia. Wszystkim pracownikom Służby Zdrowia składam najserdeczniejsze życzenia.
8. W dniu wczorajszym, wyjazdem plenerowym do Karpacza, zakończyliśmy obchody I rocznicy powstania Scholi Parafialnej. Za wsparcie wyjazdu dziękuję p.Ryszardowi Piekarskiemu. Dziękuję także dziewczętom ze Scholi oraz towarzyszącym im ministrantom za wspaniałą atmosferę.
9. W najbliższy czwartek o godz. 17:00 odbędzie się w naszym Gimnazjum uroczystość promocji uczniów klas pierwszych. Z racji zaproszenia na tę uroczystość Msza św. w tym dniu zostanie odprawiona o godz. 16:30, zaś po niej Żywy Różaniec przeprowadzi nabożeństwo październikowe. Serdecznie przepraszam za tę zmianę. W sobotę z racji ślubu zapraszam na Mszę o godz. 16:00, po której zostanie odprawiony różaniec.
10. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W „Gościu Niedzielnym” znajdziemy materiał poświęcony rozwodom i sakramentowi małżeństwa, prezentację Prymasa Augusta Hlonda, opis obchodów Dnia Papieskiego w Krzeszowie, podsumowanie zakończonej polskiej misji w Iraku oraz ciekawą wkładkę „Papież w Polsce w dokumentach SB”. Bieżący numer „Niedzieli” przedstawia kolejne materiały poświęcone osobie Jana Pawła II w 30 rocznicę Jego wyboru, relację o życiu i posłudze misjonarzy, opis diecezjalnej pielgrzymki Żywego Różańca do Krzeszowa (4.X) i powołania diecezjalnego duszpasterza Żywego Różańca, ks. Mariana Kopko.
Czytania mszalne
Pierwsze czytanie
Z KSIĘGI PROROKA IZAJASZA
To mówi Pan o swym pomazańcu Cyrusie: „Ja mocno ująłem go za prawicę, aby ujarzmić przed nim narody i królom odpiąć broń od pasa, aby otworzyć przed nim podwoje, żeby się bramy nie zatrzasnęły.
Z powodu sługi mego, Jakuba, Izraela, mojego wybrańca, nazwałem cię twoim imieniem, pełnym zaszczytu, chociaż Mnie nie znałeś. Ja jestem Pan i nie ma innego. Poza Mną nie ma boga. Przypaszę ci broń, chociaż Mnie nie znałeś, aby wiedziano od wschodu słońca aż do zachodu, że beze Mnie nie ma niczego. Ja jestem Panem i nie ma innego”.
Oto słowo Boże.
Psalm
REFREN: Pośród narodów głoście chwałę Pana.

Śpiewajcie Panu pieśń nową,
śpiewaj Panu, ziemio cała.
Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów,
rozgłaszajcie cuda pośród wszystkich ludów.
REFREN
Wielki jest Pan, godzien wszelkiej chwały,
budzi trwogę najwyższą, większą niż inni bogowie.
Bo wszyscy bogowie pogan są tylko ułudą,
Pan zaś stworzył niebiosa.
REFREN
Oddajcie Panu, rodziny narodów,
oddajcie Panu chwałę i uznajcie Jego potęgę.
Oddajcie Panu chwałę należną Jego imieniu,
przynieście dary i wejdźcie na Jego dziedzińce.
REFREN
Uwielbiajcie Pana w świętym przybytku.
Zadrżyj ziemio cała przed Jego obliczem.
Głoście wśród ludów, że Pan jest królem,
będzie sprawiedliwie sądził ludy.
REFREN
PS 96 (95), 1 i 3. 4–5. 7–8. 9–10AC (R.: POR. 3)

Drugie czytanie
POCZĄTEK PIERWSZEGO LISTU ŚW. PAWŁA APOSTOŁA DO TESALONICZAN
Paweł, Sylwan i Tymoteusz do Kościoła Tesaloniczan w Bogu Ojcu i Panu Jezusie Chrystusie. Łaska wam i pokój. Zawsze dziękujemy Bogu za was wszystkich, wspominając o was nieustannie w naszych modlitwach, pomni przed Bogiem Ojcem naszym na wasze dzieło wiary, na trud miłości i na wytrwałą nadzieję, w Panu naszym Jezusie Chrystusie. Wiemy, bracia przez Boga umiłowani, o wybraniu waszym, bo nasze głoszenie Ewangelii wśród was nie dokonało się przez samo tylko słowo, lecz przez moc i przez Ducha Świętego, z wielką siłą przekonania.
1TES 1,1–5B

Śpiew przed Ewangelią
AKLAMACJA: Alleluja, alleluja, alleluja.
Oddajcie Cezarowi to, co należy do Cezara,
a Bogu to, co należy do Boga.
AKLAMACJA: Alleluja, alleluja, alleluja.
MT 12,21

Ewangelia
SŁOWA EWANGELII WEDŁUG ŚW. MATEUSZA
Faryzeusze odeszli i naradzali się, jak by podchwycić Jezusa w mowie. Posłali więc do Niego swych uczniów razem ze zwolennikami Heroda, aby Mu powiedzieli: „Nauczycielu, wiemy, że jesteś prawdomówny i drogi Bożej w prawdzie nauczasz. Na nikim Ci też nie zależy, bo nie oglądasz się na osobę ludzką. Powiedz nam więc, jak Ci się zdaje? Czy wolno płacić podatek Cezarowi, czy nie?”.
Jezus przejrzał ich przewrotność i rzekł: „Czemu Mnie kusicie, obłudnicy? Pokażcie Mi monetę podatkową”. Przynieśli Mu denara. On ich zapytał: „Czyj jest ten obraz i napis?”. Odpowiedzieli: „Cezara”.
Wówczas rzekł do nich: „Oddajcie więc Cezarowi to, co należy do Cezara, a Bogu to, co należy do Boga”.
MT 22,15–21

Dodaj komentarz: