28 niedziela zwykła 12.10.2008 roku

28_nz.jpg1. Przeżywamy dzisiaj 28 niedzielę zwykłą. Jest to jednocześnie okazja do przeżycia kolejnego, VIII Dnia Papieskiego – związanego z Jubileuszem 30 rocznicy wyboru Jana Pawła II. Wspominamy naszego wielkiego Rodaka, modlimy się o Jego rychłe wyniesienie na ołtarze a także pochylamy się nad bogactwem pozostawionego nam duchowego testamentu. Z racji dzisiejszej uroczystości po Mszy św. o godz. 10:00 grupa dzieci i młodzież przedstawią program artystyczny poświęcony Janowi Pawłowi Wielkiemu. Pragnę także serdecznie zaprosić na „Wieczornicę ku czci Jana Pawła Wielkiego”, która rozpocznie się o godz. 18:00. Porządek wieczornicy: prezentacja, a po niej „papieski różaniec przy świecach”.
2. Po każdej Mszy św. będą zbierane ofiary do puszek na Fundusz „Dzieło Nowego Tysiąclecia” – jest to nasz wkład w budowanie „żywego pomnika” ku czci Jana Pawła II.
3. Także dzisiaj przeżywamy 1 rocznicę powstania naszej Scholi parafialnej. Dziewczętom i Kacprowi dziękuję za roczną pracę i życzę dalszych pięknych owoców posługiwania nam swoim śpiewem.
4. Przypominam, że nabożeństwa różańcowe odbywają się codziennie, od wtorku do soboty, o godz. 16:30. Zachęcam do licznego udziału w nich.
5. W tym tygodniu wspominamy:
– w poniedziałek (13.10) – bł. Honorata Koźmińskiego
– w środę (15.10) – św. Teresę od Jezusa, dziewicę i doktora Kościoła
– w czwartek (16.10) – św. Jadwigę Śląską, główną patronkę Śląska
– w piątek (17.10) – św. Ignacego Antiocheńskiego, biskupa i męczennika
– w sobotę (18.10) – św. Łukasza Ewangelistę
6. W najbliższy wtorek przeżywamy Dzień Edukacji Narodowej. Wszystkim Nauczycielom, Wychowawcom i Katechetom, a także pracownikom związanym ze szkolnictwem składam najserdeczniejsze życzenia: błogosławieństwa Bożego i nieustannej asystencji Ducha Świętego, zdrowia, pogody ducha, cierpliwości i spokoju w codziennej pracy oraz życzliwości i zrozumienia ze strony Państwa podopiecznych. Życzę także uszanowania i godziwego nagradzania Waszej codziennej posługi. Serdecznie zapraszam wszystkich Nauczycieli i Pracowników Szkół na uroczystą Eucharystię we wtorek o godz. 17:00, a po Mszy na poczęstunek i spotkanie na plebanii.
7. W najbliższy czwartek drugie spotkanie kandydatów do Bierzmowania. Rozpoczyna je nabożeństwo październikowe o godz. 16:30.
8. Najbliższa sobota, liturgiczne wspomnienie św. Łukasza, jest patronalnym świętem Służby Zdrowia. Wszystkim pracownikom Służby Zdrowia składam najserdeczniejsze życzenia.
9. Najbliższa niedziela (zgodnie z sugestiami Rady Parafialnej) to „Niedziela Parafii”. Taca zebrana w tym dniu przeznaczona jest na pokrycie kosztów inwestycji w naszej parafii – spłata zadłużenia za dokończenie instalacji grzewczej w kościele.
10. W minionym tygodniu zostały zakończone prace związane z ustawieniem i podłączeniem do sieci kościelnej latarni przy bocznym wejściu na plac kościelny. Za wielką pomoc składam gorące „Bóg zapłać” Panom: Stanisławowi Czajkowskiemu, Janowi Piskozubowi, Franciszkowi Kleszczyńskiemu, Jarosławowi Nocuń oraz Paniom: Małgorzacie Kleszczyńskiej i Kazimierze Hałajko. Dziękuję także gorąco Paniom, które przygotowały dekorację ołtarza.
11. Zachęcam do lektury prasy katolickiej – związanej z Jubileuszem 30-rocznicy wyboru Jana Pawła II. „Gość Niedzielny” (zawierający dodatek – film DVD „Z dalekiego kraju”. W cenie 4 zł) prezentuje obszerny materiał poświęcony osobie Jana Pawła II (w tym rozmowę z ks. Kardynałem Stanisławem Dziwiszem), ciekawy artykuł poświęcony zapłodnieniu in vitro oraz polskiemu prawu prasowemu. Szczególnie „na czasie” jest artykuł poświęcony wielkiego krachu w tzw. Czarny Czwartek 1929 roku. „Niedziela” natomiast – wzbogacona o dodatek w postaci albumu „Świętymi bądźcie” (cena numeru 5,90 zł) – również poświęca bardzo wiele miejsca osobie naszego wielkiego Rodaka. Znajdziemy tam także relację z rejonowego dnia skupienia dla księży z diecezji legnickiej, refleksję poświęconą niebezpiecznym eksperymentom w polskim szkolnictwie oraz procesowi wypaczaniu obrazu Polski w mediach krajów ościennych.

 *************************************************

Czytania mszalne
Pierwsze czytanie
Uczta mesjańska
Z Księgi proroka Izajasza
Pan Zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win. Zedrze On na tej górze zasłonę, zapuszczoną na twarzy wszystkich ludów, i całun, który okrywał wszystkie narody. Raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy Pan otrze łzy z każdego oblicza, odejmie hańbę swego ludu po całej ziemi, bo Pan przyrzekł. I powiedzą w owym dniu: „Oto nasz Bóg, Ten, któremuśmy zaufali, że nas wybawi; oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność: cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia! Albowiem ręka Pana spocznie na tej górze”.
Iz 25,6–10a

Psalm
Refren: Po wieczne czasy zamieszkam u Pana.

Pan jest moim pasterzem,
niczego mi nie braknie.
Pozwala mi leżeć
na zielonych pastwiskach.
Refren
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć,
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoją chwałę.
Refren
Chociażbym przechodził przez ciemną dolinę,
zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.
Kij Twój i laska pasterska
są moją pociechą.
Refren
Stół dla mnie zastawiasz
na oczach mych wrogów.
Namaszczasz mi głowę olejkiem,
obficie napełniasz mój kielich.
Refren
Dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni mego życia.
I zamieszkam w domu Pana
po najdłuższe czasy.
Refren
Ps 23(22),1–2a. 2b–3. 4. 5. 6 (R.: 6cd)

Drugie czytanie
Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia
Z Listu św. Pawła Apostoła do Filipian
Bracia: Umiem cierpieć biedę, umiem i obfitować. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony: i być sytym, i głód cierpieć, obfitować i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w Tym, który mnie umacnia. W każdym razie dobrze uczyniliście, biorąc udział w moim ucisku. A Bóg mój według swego bogactwa zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę. Bo-gu zaś i Ojcu naszemu chwała na wieki wieków. Amen.
Flp 4,12–14.19–20

Śpiew przed Ewangelią
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Niech Ojciec naszego Pana Jezusa Chrystusa przeniknie nasze serca swoim światłem,
abyśmy wiedzieli, czym jest nadzieja naszego powołania.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Por. Ef 1,17–18

Ewangelia
Przypowieść o zaproszonych na ucztę
Słowa Ewangelii według św. Mateusza
Jezus w przypowieściach mówił do arcykapłanów i starszych ludu: „Królestwo niebieskie podobne jest do króla, który wyprawił ucztę weselną swemu synowi. Posłał więc swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłał jeszcze raz inne sługi z poleceniem: »Powiedzcie zaproszonym: Oto przygotowałem moją ucztę: woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę«. Lecz oni zlekceważyli to i poszli: jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa; a inni pochwycili jego sługi i znieważywszy ich, pozabijali. Na to król uniósł się gniewem. Posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasto ich spalić. Wtedy rzekł swoim sługom: »Uczta wprawdzie jest gotowa, lecz zaproszeni nie byli jej godni. Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na ucztę wszystkich, których spotkacie«. Słudzy ci wyszli na drogi i sprowadzili wszystkich, których napotkali: złych i dobrych. I sala zapełniła się biesiadnikami. Wszedł król, żeby się przypatrzyć biesiadnikom, i zauważył tam człowieka nie ubranego w strój weselny. Rzekł do niego: »Przyjacielu, jakże tu wszedłeś?«. Lecz on oniemiał. Wtedy król rzekł sługom: »Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów«. Bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych”.
Mt 22,1–14

Dodaj komentarz: