27 niedziela zwykła 05.10.2008 roku

27_nz.jpg1. Przeżywamy dzisiaj 27 niedzielę zwykłą. Jest to I niedziela miesiąca – po każdej Mszy św. adoracja Najświętszego Sakramentu. W najbliższy wtorek zapraszam na nabożeństwo różańcowe dzieci I-komunijne i Rodziców. Przed nabożeństwem zostaną poświęcone i wręczone różańce.
2. W miniony poniedziałek komisja w składzie: Krystyna Zakrzewska, Małgorzata Kleszczyńska i ks.Janusz Barski dokonała otwarcia urny wyborczej i podliczenia głosów. Swoje głosy złożyło 25,77% osób, które pobrały karty do głosowania (w urnie znajdowało się 25 kart – na 97 kart pobranych). Lista osób wytypowanych do pełnienia przez 5 najbliższych lat funkcji radnego parafialnego znajduje się w gablocie. W ramach Rady Parafialnej została także powołana do życia Rada Młodych – jej lista także znajduje się w gablocie i na stronie parafialnej (http://swmaksymilian.luban.pl/grupy-parafialne/rada-parafialna/sprawozdanie-z-wyborow-do-rady-parafialnej/). Wszystkich kandydatów zapraszam na spotkanie na plebanię dzisiaj o godz. 16:30.
3. Przypominam, że nabożeństwa różańcowe odbywają się codziennie, od wtorku do soboty, o godz. 16:30. Zachęcam do licznego udziału w nich. Zachęcam także do zapoznania się z materiałem poświęconym modlitwie różańcowej, zamieszczonym na stronie parafialnej (http://swmaksymilian.luban.pl/2008/10/03/pazdziernik-miesiacem-rozanca/ ).
4. W tym tygodniu wspominamy:
– we wtorek (07.10) – NMP Różańcową
– w czwartek (09.10) – bł. Wincentego Kadłubka biskupa
5. W przyszłą niedzielę będziemy przeżywać kolejny Dzień Papieski. W tej okazji ogłaszam parafialny konkurs plastyczny poświęcony osobie Sługi Bożego Jana Pawła II. Technika dowolna, rozmiar pracy – minimum A3. Prace proszę składać do soboty – zostaną wywieszone w kościele oraz oczywiście nagrodzone.
6. Kandydatom do bierzmowania przypominam, że na stronie parafialnej (http://swmaksymilian.luban.pl/kancelaria/bierzmowanie/bierzmowanie2009-informator/) znajdują się wzory dokumentów, które należy dostarczyć do 16.10 oraz informacje podane podczas pierwszego spotkania.
7. W minionym tygodniu zostały zakończone prace związane z modernizacją systemu grzewczego w kościele. Za wielki wkłada pracy i poświęcony nam czas serdecznie dziękuję Państwu Małgorzacie i Franciszkowi Kleszczyńskim oraz Panom: Andrzejowi Rutce, Janowi Piskozubowi i Marianowi Sokołowskiemu.
8. Serdecznie dziękuję kilku osobom z ul. Leśnej 10-16 za przygotowanie świątyni na dzisiejszą niedzielę. Msza św. w ich intencji w środę (08.10).
9. W piątek (10.10) obchodzimy I rocznicę ogłoszenia św. Dominika Savio patronem LSO Diecezji Legnickiej. Z tej racji serdecznie zapraszam wszystkich ministrantów wraz z Rodzinami na Eucharystię w piątek o godz. 17:00. Zgodnie ze statutem LSO w naszej parafii, co miesiąc dokonujemy podliczenia osiągnięć naszych „kardynałów”. Tytuł „MINISTRANTA MIESIĄCA WRZEŚNIA’2008” uzyskał Jarosław Nocuń. Gratuluję pięknej postawy ministranta i życzę „aby tak dalej…”.
10. W związku z ogrzewaniem kościoła uprzejmie proszę o zamykanie drzwi w kościele.
11. Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

Pierwsze czytanie
Pieśń o winnicy
Z Księgi proroka Izajasza
Chcę zaśpiewać memu Przyjacielowi pieśń o jego miłości ku swojej winnicy! Przyjaciel mój miał winnicę na żyznym pagórku. Otóż okopał ją i oczyścił z kamieni i zasadził w niej szlachetną winorośl; pośrodku niej zbudował wieżę, także i kadź w niej wykuł. I spodziewał się, że wyda winogrona, lecz ona cierpkie wydała jagody. „Teraz więc, o mieszkańcy Jeruzalem i mężowie z Judy, rozsądźcie, proszę, między mną a między winni-cą moją. Co jeszcze miałem uczynić winnicy mojej, a nie uczyniłem w niej? Czemu, gdy czekałem, by winogrona wydała, ona cierpkie dała jagody? Więc dobrze! Pokażę wam, co uczynię winnicy mojej: rozbiorę jej żywopłot, by ją rozgrabiono; rozwalę jej ogrodzenie, by ją stratowano. Zamienię ją w pustynię, nie będzie przycinana ni plewiona, tak iż wzejdą osty i ciernie. Chmurom zakażę spuszczać na nią deszcz”. Otóż winnicą Pana Zastępów jest dom Izraela, a ludzie z Judy szczepem Jego wybranym. Oczekiwał tam sprawiedliwości, a oto rozlew krwi, i prawowierności, a oto krzyk grozy.
Iz 5,1–7

Psalm
Refren: Winnicą Pana jest dom Izraela.

Przeniosłeś z Egiptu winorośl
i zasadziłeś ją, wygnawszy pogan.
Rozpostarła swe pędy aż do Morza,
aż do Rzeki swe latorośle.
Refren
Dlaczego zburzyłeś jej ogrodzenie
i każdy przechodzień zrywa jej grona?
Niszczy ją dzik leśny
i obgryzają polne zwierzęta.
Refren
Powróć, Boże Zastępów,
wejrzyj z nieba, spójrz i nawiedź tę winorośl
I chroń to, co zasadziła Twoja prawica,
latorośl, którą umocniłeś dla siebie.
Refren
Ps 80(79), 9 i 12. 13–14. 15–16 (R.: Iz 5, 7a)

Drugie czytanie
Czyńcie to, czego się nauczyliście, a Bóg pokoju będzie z wami
Z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian
Bracia: O nic się zbytnio nie troskajcie, ale w każdej sprawie wasze prośby przedstawiajcie Bogu w modlitwie i błaganiu z dziękczynieniem. A pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, będzie strzegł waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie. W końcu, bracia, wszystko, co jest prawdziwe, co godne, co sprawiedliwe, co czyste, co miłe, co zasługuje na uznanie: jeśli jest jakąś cnotą i czynem chwalebnym, to miejcie na myśli. Czyńcie to, czego się na-uczyliście, co przejęliście, co usłyszeliście i co zobaczyliście u mnie, a Bóg pokoju będzie z wami.
Flp 4, 6–9

Śpiew przed Ewangelią
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem,
abyście szli i owoc przynosili.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja.
J 15, 16

Ewangelia
Przypowieść o dzierżawcach winnicy
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: „Posłuchajcie innej przypowieści. Był pewien gospodarz, który założył winnicę. Otoczył ją murem, wykopał w niej prasę, zbudował wieżę, w końcu oddał ją w dzierżawę rolnikom i wy¬jechał. Gdy nadszedł czas zbiorów, posłał swoje sługi do rolników, by odebrali plon jemu należny. Ale rolnicy chwycili jego sługi i jednego obili, drugiego zabili, trzeciego kamieniami obrzucili. Wtedy posłał inne sługi, więcej niż za pierwszym razem, lecz i z nimi tak samo postąpili. W końcu posłał do nich swego syna, tak sobie myśląc: »Uszanują mojego syna«. Lecz rolnicy, zobaczywszy syna, mówili do siebie: »To jest dziedzic; chodźcie, zabijmy go, a posiądziemy jego dziedzictwo«. Chwyciwszy go, wyrzucili z winnicy i zabili. Kiedy więc właściciel winnicy przyjdzie, co uczyni z owymi rolnikami?”. Rzekli Mu: „Nędzników marnie wytraci, a winnicę odda w dzierżawę innym rolnikom, takim, którzy mu będą oddawali plon we właściwej porze”. Jezus im rzekł: „Czy nigdy nie czytaliście w Piśmie: »Właśnie ten kamień, który odrzucili budujący, stał się głowicą węgła. Pan to sprawił i jest cudem w naszych oczach«. Dlatego powiadam wam: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda jego owoce”
Mt 21, 33–43

Dodaj komentarz: