26 niedziela zwykła 28.09.2008 r.

26_nz.jpg1. Przeżywamy dzisiaj 26 niedzielę zwykłą. Rodziców dzieci I-komunijnych proszę o jak najszybsze zgłoszenie dzieci. Jest to potrzebne do zamówienia dla dzieci różańców.
2. Dzisiaj rozpoczynamy Tydzień Miłosierdzia. Po każdej Mszy św. zbiórka do puszek na Caritas Diecezji Legnickiej.
3. Dzisiaj także kończymy czas wyborów do Rady Parafialnej. W ciągu tygodnia zostaną podane ich wyniki. Zgłoszonych kandydatów zapraszam na spotkanie w niedzielę (05.10) o godz. 16:30.
4. W tym tygodniu rozpoczynamy miesiąc październik – miesiąc modlitwy różańcowej. Nabożeństwa różańcowe odbywać się będą od wtorku do soboty o godz. 16:30. Prowadzone będą przez grupy formacyjne oraz dzieci i młodzież, które serdecznie zapraszam do licznego udziału w nich. Rozdawane będą obrazki pamiątkowe udziału w poszczególnych nabożeństwach. Do przewodniczenia modlitwie zapraszam: we wtorek – Scholę Parafialną, w środę – LSO, w czwartek – kandydatów do Bierzmowania (klasy 2 i 3 Gimnazjum), w piątek – Żywy Różaniec, w sobotę – Rycerstwo Niepokalanej. Naszą modlitwą otoczmy ważne dla naszej parafii sprawy tego czasu – w tym także studentów, rozpoczynających za kilka dni rok akademicki.
5. W tym tygodniu wspominamy:
– w poniedziałek (29.09) – świętych Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała (święto)
– we wtorek (30.09) – św. Hieronima, prezbitera i doktora Kościoła
– w środę (01.10) – św. Teresę od Dzieciątka Jezus, dziewicę i doktora Kościoła
– w czwartek (02.10) – Świętych Aniołów Stróżów
– w sobotę (04.10) – św. Franciszka z Asyżu
6. W tym tygodniu przeżywamy I piątek i sobotę miesiąca. W piątek okazja do spowiedzi od godz. 16:00 (dzieci i młodzież proszę o przygotowanie pamiątkowych kalendarzy spowiedzi). W sobotę w godzinach porannych odwiedziny chorych, a o godz. 17:00 Msza św. i zmiana tajemnic różańcowych oraz spotkanie formacyjne Żywego Różańca, Rycerstwa Niepokalanej.
7. W minionym tygodniu zostały przeprowadzone kolejne prace gospodarcze. Zostały zakończone prace przy odnowie krzyża misyjnego oraz umieszczono go na właściwym miejscu – dziękuję za to Panom wymienionym tydzień temu oraz Panu Stanisławowi Czajkowskiemu (który wsparł nas sprzętowo). Zostały także rozpoczęte prace przy dokończeniu ubiegłorocznej inwestycji wymiany systemu grzewczego w kościele (polegające na wstawieniu nowych grzejników). Za poświęcony czas, fachowość i zrozumienie dziękuję Panom, którzy podjęli się tego zadania. W najbliższych planach mamy jeszcze przed sobą postawienie 2 punktów świetlnych doświetlających aleję główną oraz trasę przy furtce bocznej. Czynię też starania o pozyskanie płyt betonowych, które pokryłyby trasę wzdłuż muru, czyniąc dojście od ul. Stawowej bezpieczniejszym.
8. Od października rozpoczynamy także przygotowanie do Sakramentu Bierzmowania, które obejmie uczniów klas II i III Gimnazjum. Spotkania odbywać się będą w 1 i 3 czwartek miesiąca – rozpoczyna je Msza św. Pierwsze spotkanie odbędzie się 2 października. Serdecznie zapraszam młodzież na godz. 16:30 (nabożeństwo październikowe).
8. Sprawa świetlicy – opiekunowie-wolontariusze.
9. W tym tygodniu rozpoczyna się w Parafii Świętej Trójcy kurs przedmałżeński. Informację tę kieruję w stronę par pragnących zawrzeć związek małżeński do końca roku.
10. Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

Czytania mszalne

Pierwsze czytanie
Bóg nie chce śmierci grzesznika
Z Księgi proroka Ezechiela
To mówi Pan Bóg: „Wy mówicie: »sposób postępowania Pana nie jest słuszny«. Słuchaj jednakże, domu Izraela: czy mój sposób postępowania jest niesłuszny, czy raczej wasze postępowanie jest przewrotne? Jeśli sprawiedliwy odstąpił od sprawiedliwości, dopuszczał się grzechu i umarł, to umarł z powodu grze-chów, które popełnił. A jeśli bezbożny odstąpi od bezbożności, której się oddawał, i postępuje według prawa i sprawiedliwości, to zachowa duszę swoją przy życiu. Zastanowił się i odstąpił od wszystkich swoich grzechów, które popełniał, i dlatego na pewno żyć będzie, a nie umrze”.
Ez 18,25–28

Psalm
Refren: Wspomnij, o Panie, na swe miłosierdzie.

Daj mi poznać Twoje drogi, Panie,
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń,
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.
Refren
Wspomnij na swoje miłosierdzie, Panie,
na swoją miłość, która trwa od wieków.
Nie pamiętaj mi grzechów i win mej młodości,
lecz o mnie pamiętaj w swoim miłosierdziu,
ze względu na dobroć Twą, Panie.
Refren
Dobry jest Pan i prawy,
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze,
uczy pokornych dróg swoich.
Refren
Ps 25,4–5.6–7.8–9

Drugie czytanie
Jezus Chrystus wzorem pokory
Z Listu świętego Pawła Apostoła do Filipian
Bracia: Jeśli jest jakieś napomnienie w Chrystusie, jeśli jakaś moc przekonująca miłości, jeśli jakiś udział w Duchu, jeśli jakieś serdeczne współczucie, dopełnijcie mojej radości przez to, że będziecie mieli te same dążenia: tę samą miłość i wspólnego ducha, pragnąc tylko jednego, a niczego nie pragnąc dla nie-właściwego współzawodnictwa ani dla próżnej chwały, lecz w pokorze oceniając jedni drugich za wyżej stojących od siebie. Niech każdy ma na oku nie tylko swoje własne sprawy, ale też i drugich. Niech was ożywia to dążenie, które było w Chrystusie Jezusie.
Flp 2,1–5

Śpiew przed Ewangelią
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja
Moje owce słuchają mojego głosu,
Ja znam je, a one idą za Mną.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja
J 10, 27

Ewangelia
Nawrócenie prowadzi do zbawienia
Słowa Ewangelii według świętego Mateusza
Jezus powiedział do arcykapłanów i starszych ludu: „Co myślicie? Pewien człowiek miał dwóch synów. Zwrócił się do pierwszego i rzekł: »Dziecko, idź dzisiaj i pracuj w winnicy«. Ten odpowiedział: »Idę, Panie«, lecz nie poszedł. Zwrócił się do drugiego i to samo powiedział. Ten odparł: »Nie chcę«. Później jednak opamiętał się i poszedł. Któryż z tych dwóch spełnił wolę ojca?”. Mówią Mu: „Ten drugi”. Wtedy Jezus rzekł do nich: „Zaprawdę powiadam wam: Celnicy i nierządnice wchodzą przed wami do królestwa niebieskiego. Przyszedł bowiem do was Jan drogą sprawiedliwości, a wyście mu nie uwierzyli. Celnicy zaś i nierządnice uwierzyli mu. Wy patrzyliście na to, ale nawet później nie opamiętaliście się, żeby mu uwierzyć”.
Mt 21,28–32

Dodaj komentarz: