Ks. Prałat Jan Winiarski (1957-1986) proboszcz

Urodził się 17 października 1912 roku w Nowosiółkach Złoczowskich, święcenia kapłańskie przyjął 26 czerwca 1938 roku we Lwowie, zmarł 4 maja 1998 roku we Wrocławiu. Spoczywa w grobowcu rodzinnym w Tarnowie.

Był zasłużonym kapłanem ze słynnej „szkoły lwowskiej” kapłanów, pracował w Lubaniu w latach 1957-1986.  Odbudował kościół Św. Trójcy, był budowniczym nowych (m.in. Radogoszcz, Księginki), dał początki budowie kościoła na Osiedlu Piastów, który dziś stoi przy placu Jego imienia. Niekwestionowany autorytet, człowiek do dziś żyjący we wspomnieniach mieszkańców. Zasłużony dla Lubania, w 1995 otrzymał specjalny medal nadany przez Radę Miejską.

Przyjął parafię Świętej  Trójcy  w Lubaniu  dnia:  29 lipca 1957 roku, w obecności  dziekana  Ks. Tadeusza Malskiego i przepracował tutaj 29 lat, do 25  czerwca 1986 roku. Jeszcze za życia doczekał  się  nazwy „Pl.  Ks.  Jana  Winiarskiego” na Os. Piastów w  Lubaniu  oraz medalu „Za zasługi dla miasta Lubania”, przyznanego przez Radę Miasta.  Były Burmistrz Lubania Janusz Skowroński,  napisał  i wydał  książkę  „Oto  idę. Rzecz o Księdzu Janie  Winiarskim”. Ks.  Prałat Jan Winiarski podjął się wielokierunkowych zadań: proboszcza i dziekana   rozległego   dekanatu,  budowniczego   świątyń   na Księginkach,  w Radogoszczy i na  Osiedlu Piastów  w  Lubaniu, budowniczego  plebanii,  przy  parafialnym  kościele  i   domu katechetycznego,  na Osiedlu Piastów, oraz kaplicy  drewnianej na  czas  budowy świątyni. Przygotował i przeprowadził wielkie dzieło  generalnego remontu parafialnego kościoła i kościelnej wieży.

Po  29  latach  pracy  w  Lubaniu – Ks. Prałat  Jan Winiarski odszedł  na  emeryturę, do Domu Księży Emerytów we  Wrocławiu, dnia 25-06-1986 roku. Zmarł 04-05-1998 roku we Wrocławiu. W Mszach św. i pogrzebowych modlitwach uczestniczyli wierni parafianie, wraz  z  duszpasterzami, zarówno we Wrocławiu,  Tarnowie  i  w Lubaniu.             [źródło: http://www.trojca-luban.pl/historia]

Ks. Wojciech Antosz (1950-1965) wikariusz

Ks. Wojciech Antosz (1913-1965) urodził się w biednej chłopskiej rodzinie w Mszanie Dolnej na Podlesiu. Był jednym z sześciorga dzieci Marii i Melchiora Antoszów. W wieku sześciu lat mały Wojciech został osierocony przez ojca, jedynego żywiciela rodziny. Mimo ubóstwa i doskwierającej biedy matka Maria starała się wspierać syna i nie szczędziła starań, aby mógł się on kształcić. Po pierwszych szkolnych latach spędzonych w Mszanie Dolnej, ks. Wojciech rozpoczął naukę w gimnazjum w Nowym Targu. Po ukończeniu gimnazjum w jego sercu zrodziła się myśl wstąpienia do Seminarium Duchownego. Mniej więcej w tym samym czasie został on także powołany do służby wojskowej. Nie wiedząc jakie będą wyniki starań o przyjęcie do Seminarium rozpoczął służbę wojskową. W niedługim czasie po złożeniu przysięgi wojskowej otrzymał zawiadomienie z Kurii Krakowskiej o przyjęciu go do Seminarium Duchownego Zgromadzenia Księży Misjonarzy Rodziny Maryi w Krakowie. Na prośbę jego matki, pełniący posługę kapłańską w parafii Mszana Dolna – ksiądz Gorączko, w piśmie wstawienniczym do Komisji Wojskowej wyprosił zwolnienie ks. Wojciecha ze służby, tak aby mógł on podjąć naukę w wymarzonym Seminarium. Rozpoczyna ją w roku akademickim 1936-1937. W tym czasie wielkim wsparciem była dla niego siostra Zofia, aktora aby wspierać brata seminarzystę w czasie jego studiów przeniosła się do Krakowa, gdzie pracowała na służbie u różnych ludzi. Dzięki zarobionym pieniądzom pomagała bratu finansowo.

Ks. Wojciech Antosz owocną naukę zakończył w roku 1941 przyjmując z rąk Księdza Kardynała Adama Sapiehy święcenia kapłańskie w Krakowie na Wawelu. Pierwsze lata kapłaństwa, jeszcze w okupacji niemieckiej spędził na parafii w Mszanie Dolnej oraz parafii Łętowe.Po wojnie został przeniesiony na Ziemie Odzyskane, w okolice Poznania, do parafii Szamotuły. Pracę tam rozpoczął jako kapelan w sierocińcu prowadzonym przez Zgromadzenie Sióstr Rodziny Maryi. Był bardzo oddany nauczaniu i wychowywaniu dzieci i młodzieży w duchu chrześcijańskim i patriotycznym. Zaangażował się nawet w tamtejszej parafii w działalność Związku Harcerstwa Polskiego, którego został kapelanem. Był to trudny czas, pierwsze lata komunizmu w Polsce, toteż wszelka zbytnia działalność na rzecz Kościoła była pilnie śledzona i piętnowana przez ówczesne władze.  Nakazano mu wycofać się z miejscowego ZHP, polecenia jednak tego nie wykonał. W 1955 roku przeniesiony został do parafii w Ostrzeszowie Wielkopolskim. Mimo upomnień i dalszej obserwacji ze strony władz komunistycznych kontynuował swoją pracę z młodzieżą. Założył m.in. koło filatelistyczne. Dzięki takim działaniom na rzecz miejscowego środowiska zyskał sobie szacunek i przywiązanie dzieci i młodzieży.

Dalsza jego posługa nie była usłana różami. W 1957 roku został przeniesiony do, w dużej mierze, ateistycznej parafii Lubań Śląski koło Zgorzelca. Rozpoczął się trudny okres w jego życiu. Kosztem swojego zdrowia ks. Wojciech rozpoczął ogromną posługę misyjną. Odwiedzał swoich parafian w domach,  organizował spotkania dla dzieci i młodzieży by nawracać ich na wiarę chrześcijańską. Dzięki swojej niezłomności i zaangażowaniu zjednał sobie parafian. Niestety coraz bardziej podupadał na zdrowiu. Choroba oraz intensywna praca doprowadziły do wylewu i ks. Wojciech zmarł 5 maja 1965 roku w szpitalu w Lubaniu Śląskim w wieku 52 lat, w 24 roku kapłaństwa. Dzięki staraniom rodziny z Mszany Dolnej ciało księdza zostało bezpośrednio po uroczystościach pogrzebowych w Lubaniu Śląskim przewiezione do Mszany Dolnej, gdzie został pochowany na miejscowym cmentarzu parafialnym. Było to sporym wyzwaniem dla rodziny, aby uzyskać stosowne pozwolenia od Kurii oraz komunistycznych władz powiatowych.            [Źródło: http://www.mszana-dolna.eu/]

 

Ks. kanonik Jerzy Jerka (27.06.1988-26.06.2006) proboszcz

Ks. Piotr Kudokas (26.06.2006-25.06.2007) proboszcz

Ks. kanonik Janusz Barski (26.06.2007- ) proboszcz

Ur. 26.11.1963 r. we Wrocławiu; święcenia kapłańskie – 21.05.1988 r. Wrocław.

Poprzednie parafie:

parafia pw. św. Mikołaja w Świebodzicach (1988-1990)

parafia pw. NSPJ w Mysłakowicach (1990-1994)

parafia pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Wałbrzychu (1994-1997)

parafia pw. św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Jeleniej Górze (1997-2000)

parafia pw. NSPJ w Węglińcu (2000-2001)

parafia pw. św. Michała Archanioła w Polkowicach (2001-2004)

parafia pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Bogatyni (2004-2007)

parafia pw. św. Maksymiliana Kolbego w Lubaniu-Księginkach (2007-…)