L.p. Data Celebrans/Koncelebra Homilia
1. 14.08.1988 r. Ks. Prałat Jan Winiarski Ks. Jan Winiarski
2. 13.08.1989 r. Ks. Ludwik Solecki Ks. Stanisław Ligaj
3. 12.08.1990 r. Ks. Ryszard Jakubowski Ks. Mieczysław Jackowiak
4. 18.08.1991 r. Ks. Jan Tomczak Ks. Marian Zieja
5. 16.08.1992 r. Ks. Jan Nowak Ks. Andrzej Tracz
6. 14.08.1994 r. Ks. Andrzej Bajak Ks. Edward Pasionek
7. 13.08.1995 r. Ks. Stanisław Boczoń Ks. Roman Raczak
8. 11.08.1996 r. Brak danych Brak danych
9. 10.08.1997 r. Ks. Edward Pasionek Ks. Ryszard Jakubowski
10. 15.08.1998 r. Brak danych Brak danych
11. 14.08.1999 r. Ks. Andrzej Kryłowski Ks. Marek Kurzawa
12. 14.08.2000 r. Ks. Franciszek Molski Ks. Andrzej Fila
13. 14.08.2001 r. Ks. Mieczysław Jackowiak,

ks. Jan Tomczak

Ks. Zbigniew Dyl
14. 14.08.2002 r. Ks. Mieczysław Jackowiak Ks. Franciszek Molski
15. 14.08.2003 r. Ks. Jan Dochniak Ks. Jan Marciniak
16. 14.08.2004 r. Ks. Franciszek Molski Ks. Jan Trznadel
17. 14.08.2005 r. Ks. Mieczysław Jackowiak Ks. Jan Dochniak
18. 2006 r. Brak danych
19. 19.08.2007 r. Ks. Mieczysław Jackowiak Ks. Kamil Bulanda
20. 17.08.2008 r. Ks. Kazimierz Pracownik

Ks. Jerzy Jerka

Ks. Kazimierz Pracownik
21. 16.08.2009 r. Ks. Ryszard Kulpa Ks. Paweł Sajdutko
22. 08.08.2010 r. Ks. Józef Olechowski Ks. Andrzej Łuczyński
23. 14.08.2011 r. Ks. Andrzej Fila Ks. Andrzej Fila
24. 12.08.2012 r. Ks. Artur Węgiel Ks. Artur Węgiel
25. 18.08.2013 r. J.E. Ks. Biskup Marek Mendyk Ks. Aleksander Radecki
26. 17.08.2014 r. Ks. Łukasz Langenfeld

Ks. Mirosław Piskozub

Ks. Łukasz Langenfeld
27. 16.08.2015 r. Ks. Piotr Wojcieszek

Ks. Wacław Buryła

Ks. Wacław Buryła
28. 14.08.2016 r. Ks. Jan Dochniak

Ks. Łukasz Langenfeld

Ks. Jan Dochniak
29. 13.08.2017 r. Ks. Mieczysław Jackowiak

Ks. Jakub Sikorski

Ks. Jakub Sikorski

 

FESTYNY PARAFIALNE

Data Festyn Parafialny
17.08.2008 r. 1. Festyn Parafialny

Rocznica powstania parafii

16.08.2009 r. 2. Festyn Parafialny
08.08.2010 r. 3. Festyn Parafialny
14.08.2011 r. 4. Festyn Parafialny
12.08.2012 r. 5. Festyn Parafialny
18.08.2013 r. 6. Festyn Parafialny

25-lecie erygowania parafii i Srebrny Jubileusz Kapłaństwa ks.proboszcza

17.08.2014 r. 7. Festyn Parafialny
16.08.2015 r. 8. Festyn Parafialny
14.08.2016 r. 9. Festyn Parafialny
13.08.2017 r. Jubileuszowy 10. Festyn Parafialny