*** 25.06.2007 r.Objęcie funkcji proboszcza parafii przez ks. Janusza Barskiego [proboszcz przybył z parafii pw. św. Apostołów Piotra i Pawła w Bogatyni]. Zapis fotograficzny pierwszych inicjatyw można znaleźć TUTAJTUTAJ. SERDECZNIE ZAPRASZAM.

 

*** Lipiec-sierpień 2007 r. — Prace modernizacyjne w kościele i na plebanii.

*** 01.08.2007 r. —  Zmiana porządku mszy św. w tygodniu [Termin mszy św. w dni powszednie  został przeniesiony z godz. 18:00 na 17:00].

*** 04.08.2007 r. — pierwsze spotkanie z Żywym Różańcem  [Zapis fotograficzny spotkania można znaleźć TUTAJ. Opis natomiast został umieszczony W TYM MIEJSCU. SERDECZNIE ZAPRASZAM].

*** 19.08.207 r. — Odpust parafialny [Mszy św. o godz. 13:00 przewodniczył Dziekan dekanatu Lubań Ks. Kanonik Mieczysław Jackowiak. Homilia: ks. Kamil Bulanda]. Zapis fotograficzny odpustu można znaleźć TUTAJTUTAJ. Opis wydarzenia można znaleźć W TYM MIEJSCU. SERDECZNIE ZAPRASZAM. Zapis foto spotkania poodpustowego można znaleźć  TUTAJ.

*** 02.09.2007 r. — Zmiana porządku mszy św [Do dotychczasowego porządku (g.8:30 i 11:30) została dołączona msza św. z udziałem dzieci o godz. 10:00.] i rozpoczęcie zbiórki funduszów na wymianę pieca i systemu grzewczego w kościele i na plebanii.

*** 03.09.2007 r. — Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego  [Zapis fotograficzny wydarzenia można znaleźć TUTAJ. SERDECZNIE ZAPRASZAM].

*** 11-21.09.2007 r.Uporządkowanie starej części cmentarza [Wzięła w nim udział młodzież z Gimnazjum nr 1. Wymieniono stare krzyże, oczyszczono teren  i uporządkowano groby]. Zapis foto wydarzenia można znaleźć TUTAJ.SERDECZNIE ZAPRASZAM.

*** 10.09.2007 r. Przekazanie systemu nagłośnieniowego z parafii Wniebowzięcia NMP w Zarębie.

*** 15.09.2007 r.Spotkanie inauguracyjne nowo powstałej Scholi Parafialnej [W spotkaniu wzięła udział 12-osobowa grupa dzieci    i młodzieży. Ustalono terminy spotkań – sobota].  Zapis fotograficzny działalności grupy można znaleźć TUTAJ. Opisy powstania i rozwoju scholi można znaleźć w zakładce SCHOLA PARAFIALNA. SERDECZNIE ZAPRASZAM.

*** 12.10.2007 r. — Parafialne obchody Dnia Edukacji Narodowej  [Zapis fotograficzny wydarzenia można znaleźć TUTAJ. SERDECZNIE ZAPRASZAM].

*** 27.10.2007 r.Montaż i uruchomienie nowego systemu grzewczego w kościele i na plebanii.

*** 01.11.2007 r.Miejskie obchody uroczystości Wszystkich Świętych i Dnia Zadusznego [Zapis foto wydarzenia można znaleźć TUTAJ. SERDECZNIE ZAPRASZAM].

*** 18.11.2007 r.Program artystyczny z okazji Święta Niepodległości, przedstawiony po mszy św. o godz. 10:00 przez Młodzież Gimnazjum nr 1 w Lubaniu-Księginkach [Zapis fotograficzny wydarzenia można znaleźć TUTAJ. SERDECZNIE ZAPRASZAM].

*** 05.12.2007 r.Beania czyli święto szkoły w Gimnazjum nr 1 [Zapis fotograficzny wydarzenia można znaleźć TUTAJ. SERDECZNIE ZAPRASZAM].

*** 25.11.2007 r.Obchody uroczystości św. Cecylii [uroczysty koncert inaugurujący parafialne Cecyliady].

Część składu scholi – nasz pierwszy wypad w Karkonosze.

*** 01.12.2007 r.Zmiana porządku spotkań Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej [druga grupa ze środy została przeniesiona na sobotę – wspólne spotkanie].

*** 09.12.2007 r.„Spotkanie ze Świętym” – parafialny obchód wspomnienia św. Mikołaja [Zapis fotograficzny wydarzenia można znaleźć TUTAJ. SERDECZNIE ZAPRASZAM].

*** 16-19.12.2007 r.parafialne rekolekcje adwentowe (O. Faustyn Zatoka OFM) [Zapis fotograficzny przebiegu rekolekcji można znaleźć TUTAJ. SERDECZNIE ZAPRASZAM].

*** 16-19.12.2007 r.Wykop i podłączenie nowej instalacji kanalizacyjnej w kościele [Zapis fotograficzny przebiegu prac można znaleźć TUTAJ. SERDECZNIE ZAPRASZAM].

*** 20.12.2007 r.Spotkanie opłatkowe w Lubańskiej Kopalni Bazaltu „Księginki” [Zapis fotograficzny wydarzenia można znaleźć  TUTAJ. SERDECZNIE ZAPRASZAM].

*** 22.12.2007 r.Spotkanie wigilijne Scholi Parafialnej i Liturgicznej Służby Ołtarza.