*** 20.04.2003 r. — Spotkanie Wielkanocne Rycerstwa Niepokalanej.

Przyjmowanie nowych członków do Rycerstwa Niepokalanej [Kronika parafialna].

*** 14-16.05.2003 r. — pielgrzymka do Oświęcimia, Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej.

*** 25.05.2003 r. — uroczystość I Komunii św. i Rocznicy.

Fot – Kronika parafialna.

Zdjęcie grupowe [Kronika parafialna].

*** 01.06.2003 r. — nadanie p. Franciszkowi Sęk odznaczenia za zasługi dla Diecezji Legnickiej.

*** Sierpień 2003 r. — Pan Marian Kwieciński przejmuje prowadzenie kroniki od p. Janiny Kochanowskiej.

*** 07.10.2003 r. – Wizytacja kanoniczna przeprowadzona przez Księdza Biskupa Stefana Regmunta.

Ks. Biskup w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Lubaniu [Kronika parafialna].

Centralna msza św. z udzieleniem Sakramentu Bierzmowania [Kronika parafialna].

*** 20-22.08.2003 r. — Pielgrzymka do Lichenia i Niepokalanowa .

 

Fot: grupa przy kaplicy SS. Niepokalanek w Szymanowie [Kronika parafialna].

*** 08.11.2003 r. — Wybory do Stowarzyszenia „Rycerstwo Niepokalanej” [Kronika, t.4, s.21-24 – wybrano zarząd w składzie: Marian Kwieciński (prezes), Kazimierz Hałajko (wiceprezes), Alicja Kwiecińska (sekretarz), Jak Skotnicki (ekonom), Irena Sokołowska, Zofia Ilcewicz i Kamil Glazer (doradcy)].

*** 04.01.2004 r. — Wieczór kolęd i spotkanie opłatkowe „Rycerstwa Niepokalanej”.

*** 11.01.2004 r. — Misterium bożonarodzeniowe przedstawione przez uczniów Gimnazjum nr 1 z katechetką, p. Marzeną Kulczycką.

*** 30.05.2004 r. — I Komunia św. i Rocznica.

Fot.: podziękowanie dzieci: Małgosia Urbaniak i Kamil Kwieciński [Kronika parafialna].

*** 19.06.2004 r. — 50-lecie przyłączenia Księginek do Lubania [Kronika, t.4, s.49: „Uroczysta msza św. pod przewodnictwem Ks. Dziekana Mieczysława Jackowiaka”].

*** 14.08.2004 r. — Uroczystość odpustowa.

*** 07.10.2004 r. — Rozpoczęcie procedury sprowadzenia do parafii relikwii św. Maksymiliana Marii Kolbego.

*** 08.11.2004 r. — Intronizacja relikwii św. Maksymiliana Marii Kolbego w kościele parafialnym [Kronika, t.4, s.57-59: „W dniu 08.11.2004 r. Gwardian Niepokalanowa o. Stanisław Maria Piętka przekazał naszej parafii relikwie św. Maksymiliana Marii Kolbego”].

.