*** 22.02.1997 roku — Zawieszenie nowego obrazu św. Maksymiliana [Kronika, s.117: „Obraz namalował p. Konrad Smolarczyk. Ramę roboczą do obrazu wykonał p. Kukułka – emerytowany stolarz z Kościelnika. /…/ Kartki z podziękowaniem za złożone ofiary wykonała drukarnia p. Tadeusza Dumy z Lubania. /…/ Stary obraz postanowiono przekazać dla Polonii w Australii i w tym celu upoważniono p. Mariana Kwiecińskiego do nawiązania kontaktu oraz przeprowadzenia negocjacji z p. Bolesławem Samoszyńskim z Mount Gambier w Australii”. Obraz (wymiary: 210×120) został umieszczony w przedsionku kościoła St. Mary’s przy Pick Avenue w Mount Gambier (s.117a).

Obraz św. Maksymiliana z naszego kościoła (wymiary: 210×120) umieszczony w przedsionku kościoła St. Mary’s przy Pick Avenue w Mount Gambier [Z udostępnionych zbiorów własnych – Alicja Kwiecińska].

*** 27-28.04.1997 roku — Nawiedzenie parafii przez MB Łaskawą w Krzeszowskiej Ikonie.

27-28.04.1997 r. – Nawiedzenie parafii przez kopię obrazu Matki Bożej Łaskawej z Krzeszowa [Kronika parafialna].

25.05.1997 r. – Uroczystość I Komunii św. [Kronika parafialna]

[Z materiałów prywatnych Państwa Pałka – za zgodą właścicieli]

*** 04.05.1998 roku — Umiera Ks. Prałat Jan Winiarski, pomysłodawca budowy kościoła i erygowania nowej parafii.

*** VI-VII.1998 roku — Przeprowadzenie prac tynkarskich na zewnątrz kościoła [Kronika, t.3, s.17: „Pracę tę wykonał p. Remez ze swoją ekipą”].

Wygląd kościoła przed wykonaniem prac tynkarskich [Kronika parafialna].

Wygląd kościoła po wykonaniu elewacji [Kronika parafialna].

*** 05-12.09.1998 roku — Misje św. prowadzone przez Ks. Prałata Aleksandra Radeckiego.

*** 15.01.1999 roku — Uroczystość poświęcenia sztandaru Szkoły Podstawowej nr 4 w Lubaniu [Kronika, t.3, s.27-30: „Mszę św. celebrował ks. Dziekan Mieczysław Jackowiak wraz z księżmi Janem Tomczakiem i Jerzym Jerką. Okolicznościowe kazanie wygłosił ks. Jan Lombarski…”].

15.01.1999 r. – Uroczystość poświęcenia sztandaru Szkoły Podstawowej nr 4 w Lubaniu [Kronika parafialna].

15.01.1999 r. – fot.: przebieg uroczystości w szkole [Kronika parafialna].

*** 23.05.1999 r. — Uroczystość I Komunii św.

[Fot.: – Kronika parafialna]

*** 03.06.1999 roku — uroczystość Bożego Ciała [Lokalizacja ołtarzy: ul. Groblowa 1, ul. Leśna 42, ul. Leśna 25, ul. Leśna 16 ].

03.06.1999 r. – Uroczystość Bożego Ciała (fot.: ołtarz przy ul. Groblowej 1) [Kronika parafialna]

03.06.1999 r. – Uroczystość Bożego Ciała (fot.: ołtarz przy ul. Leśnej 42) [Kronika parafialna]

03.06.1999 r. – Uroczystość Bożego Ciała (fot.: ołtarz przy ul. Leśnej 25) [Kronika parafialna]

03.06.1999 r. – Uroczystość Bożego Ciała (fot.: ołtarz przy ul. Leśnej 16) [Kronika parafialna].

*** 29.06.1999 r. — Profesja zakonna naszej parafianki, Joanny Jaworskiej złożona w zakonie Pobożnych Uczennic Boskiego Mistrza w Częstochowie.

*** 12.12.1999 roku — Wybory do Rady Parafialnej 2. kadencji [Kronika, t.3, s.37: „Do Rady Parafialnej zostali wybrani: Kazimierz Michałowski, Franciszek Sęk, Zbigniew Frencer, Zofia Ilniewicz, Tadeusz Pietrzak, Franciszek Ślęk, Wacław Słabicki, Eugeniusz Witanowski, Leszek Buksa, Stanisława Elminowska”].