01.04.1991 r. – Wystrój Bożego Grobu [Kronika parafialna]

*** 30.05.1991 roku  — Zmiana trasy procesji Bożego Ciała – ołtarze: ul. Skalnicza (koło szkoły), ul. Leśna 41, ul. Stawowa 10, ul. Stawowa 7  (dotychczas procesja odbywała się na placu kościelnym (kronika parafialna).

*** 30.06.1991 roku — Poświęcenie obrazu Miłosierdzia Bożego – daru Rodziców dzieci I-komunijnych [Kronika parafialna: „Ołtarz, konfesjonał i ławki wykonał pan Aleksander Pilipczuk. Obraz w ołtarzu jest kopią obrazu „Święty Maksymilian z Niepokalanowa”, namalowanego przez A.Mendychowskiego – kopię malował pan Andrzej Kąkolewski z Lubania”]

Wystrój prezbiterium: obraz św. Maksymiliana i nowo poświęcony obraz Miłosierdzia Bożego [Kronika parafialna]

*** 12.01.1992 roku — Występ zespołu artystycznego z Domu Kultury w Lubaniu [Kronika parafialna: „Jego dyrektorem jest p. Maria Janikowska – „Studio „S” nagrało specjalny program z naszego kościoła”].

*** 18.06.1992 roku — Zmiana trasy Bożego Ciała [Kronika parafialna: Trasa procesji: ul. Skalnicza – ul. Leśna – Al. Niepodległości – ul. Stawowa – ul. Skalnicza. Ołtarze: 1. – ul. Leśna; 2. – ul. Groblowa; 3. – skrzyżowanie ul. Leśnej i ul. Stawowej; 4. – ul. Stawowa].

18.06.1992 r. – Boże Ciało (fot.: Msza św. w kościele) [Kronika parafialna]

18.06.1992 r. – Boże Ciało (fot.: Wyrusza procesja z kościoła na ulice Księginek) [Kronika parafialna]

18.06.1992 r. – Boże Ciało (fot.: Czoło procesji na ul. Skalniczej) [Kronika parafialna]

18.06.1992 r. – Boże Ciało (fot.: Procesja na ul. Leśnej) [Kronika parafialna]

18.06.1992 r. – Boże Ciało (fot.: Procesja na Alei Niepodległości) [Kronika parafialna]

18.06.1992 r. – Boże Ciało (fot.: Panie z Żywego Różańca) [Kronika parafialna]

18.06.1992 r. – Boże Ciało (fot.: Procesja na Alei Niepodległości) [Kronika parafialna]

18.06.1992 r. – Boże Ciało (fot.: Modlitwa przy 1. ołtarzu – ul. Leśna) [Kronika parafialna]

18.06.1992 r. – Boże Ciało (fot.: Modlitwa przy 2. ołtarzu – ul. Groblowa) [Kronika parafialna]

18.06.1992 r. – Boże Ciało (fot.: Modlitwa przy 3. ołtarzu – skrzyżowanie ul. Leśnej i ul. Stawowej) [Kronika parafialna]

18.06.1992 r. – Boże Ciało (fot.: Modlitwa przy 4 ołtarzu – ul. Stawowa) [Kronika parafialna]

18.06.1992 r. – Boże Ciało (fot.: Powrót procesji do kościoła).

*** 23-31.07.1992 roku — Pielgrzymka do Lourdes Katolickiej Unii Kolejarzy Francuskich i Katolickiego Ruchu Kolejarzy Polskich.

27-31.07.1992 r. – Pielgrzymka do Lourdes Katolickiej Unii Kolejarzy Francuskich i Katolickiego Ruchu Kolejarzy Polskich (fot.: p. Marian Kwieciński – reprezentant kolejarzy lubańskich) [Kronika parafialna]

*** 22-26.11.1992 roku — Nawiedzenie parafii przez kopię Cudownego Obrazu  MB Jasnogórskiej.

Ze zbiorów prywatnych p. Violetty Woźniak [publikacja za zgodą właścicielki]

*** 09.01.1994 roku — Misterium o św. Józefie przedstawione przez dzieci ze Społecznego Klubu Małego Dziecka w Lubaniu.

*** 04.06.1995 r.Uroczystość I Komunii św.

04.06.1995 r. – Uroczystość I Komunii św. (fot.: Pokropienie wodą święconą) [Kronika parafialna]

04.06.1995 r. – Uroczystość I Komunii św. (fot.: Wprowadzenie dzieci do kościoła) [Kronika parafialna]

04.06.1995 r. – Uroczystość I Komunii św. (fot.: Liturgia Słowa) [Kronika parafialna]

04.06.1995 r. – Uroczystość I Komunii św. [Kronika parafialna]

04.06.1995 r. – Uroczystość I Komunii św. (fot.: Pamiątkowe zdjęcie grupy) [Kronika parafialna]

*** 15.06.1995 roku — Procesja Bożego Ciała [Kronika, s.97: „Po mszy św. wyruszyła procesja eucharystyczna ulicami naszej parafii do czterech ołtarzy, przygotowanych przy ulicach: Leśnej 40, Groblowej 1, Stawowej 10 i Leśnej 42”].

*** 09.07.1995 roku — Wybory Rady Parafialnej [Kronika, s.98: „Skład Rady Parafialnej: Antoni Łatka (przewodniczący), Franciszek Sęk i Zdzisław Trawniczek (zastępcy), Eugeniusz Witanowski (sekretarz), Zbigniew Frencer, Kazimierz Kołodziejczak, Marian Kwieciński, Kazimierz Michałowski, Andrzej Owczarek, Jan Radyk i Wacław Słabicki (członkowie)].

*** 19.05.1996 r. — Uroczystość I Komunii św.

*** 20.06.1996 roku — Wizytacja kanoniczna przeprowadzona przez Księdza Biskupa Stefana Regmunta.