Powinnością każdego proboszcza jest powołanie w jak najszybszym terminie od chwili objęcia funkcji na parafii „ciała doradczego” – Rady Parafialnej. W Parafii św. Maksymiliana M.Kolbe w Lubaniu-Księginkach poprzednia Rada Parafialna zakończyła swoją kadencję po roku pracy, z chwilą objęcia funkcji proboszcza przez ks. Janusza Barskiego (26.06.2007 roku). Począwszy od tej chwili rozpoczęły się przygotowania do powołania do życia nowej Rady. Trwały one rok i ich ukoronowaniem stały się „wybory parafialne”, trwające w okresie 31.08-28.09.2008 roku.
W ostatnią niedzielę sierpnia (31.08.2008 roku) zostało ogłoszone rozpoczęcie „okresu wyborów” do Rady Parafialnej. Przez cały miesiąc wrzesień Parafianie mieli okazję składać swoje propozycje dotyczące osób godnych pełnienia funkcji Radnego Parafialnego.
W niedzielę (07.09.2008 roku) homilia podczas wszystkich Mszy św. poświęcona została przybliżeniu zasad działania Rady Parafialnej. Zostały także wystawione „karty do głosowania” i „urna wyborcza”. W okresie 07.09-14.09 zostało pobranych 97 kart.
Okres „wyborczy” trwał do ostatniej niedzieli września. W dniu 28.09.2008 roku wybory do Rady Parafialnej zostały oficjalnie zamknięte.
W poniedziałek, 29.09.2008 roku, komisja w składzie: Małgorzata Kleszczyńska, Krystyna Zakrzewska i ks. Janusz Barski, dokonała otwarcia urny i podliczenia głosów. Oto wyniki wyborów do Rady Parafialnej:
Złożono 25 kart (25,77% pobranych kart), na których umieszczono następujące propozycje składy Rady Parafialnej:
1. Jan Piskozub
2. Andrzej Rutka
3. Małgorzata Kleszczyńska
4. Krystyna Zakrzewska
5. Stanisław Czajkowski
6. Beata Kwiecińska
7. Wioletta Woźniak
8. Łucja Rutka
9. Alicja Kwiecińska
10. Franciszek Ślęk
11. Ryszard Piekarski
12. Marian Sokołowski
13. Kazimiera Hałajko
14. Zbigniew Kwieciński
15. Ryszard Remez
16. Kazimierz Kołacz
17. Zbigniew Pasternak

W skład Rady Parafialnej wszedł także (na mocy dokumentów Kościoła) proboszcz Parafii, ks. Janusz Barski, który przedstawił dodatkowe kandydatury:
18. Mirosław Pasternak
19. Małgorzata Milewska
20. Zbigniew Milewski
21. Bożena Kołodziejczak
22. Irena Sokołowska

Została także powołana Rada Młodych przy Radzie Parafialnej w składzie:

24. Paulina Kołodziejczak
25. Elżbieta Czyrko
26. Tomasz Czyrko
27. Iwona Pasternak
28. Jarosław Pasternak
29. Kamil Glazer
30. Jarosław Nocuń
31. Adrian Undro
32. Magda Kołodziejczak
33. Martyna Kleszczyńska

Pierwsze spotkanie Kandydatów na Radnych Parafialnych, przygotowujące do zaprzysiężenia i podjęcia godności zostało ustalone na niedzielę 05.10.2008 roku o godz. 16:30.

Komisja w składzie
Krystyna Zakrzewska
Małgorzata Kleszczyńska
ks. Janusz Barski