Bierzmowanie’2020

„Pachnieć Chrystusem”

Bierzmowanie w parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP

Olszyna  27.06.2020 roku

Z przyjemnością informuję, że w Galerii Foto można znaleźć zapis fotograficzny przebiegu tegorocznej uroczystości przyjęcia sakramentu bierzmowania przez 14-osobową grupę młodzieży naszej parafii. Na fotkach widać tylko 13 osób – jedna nam się gdzieś „zawieruszyła”. Zdjęcia zostały opublikowane zgodnie z normami Dekretu Konferencji Episkopatu Polski w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim z dnia 13.03.2018 roku. Aby przekierować się do Galerii Foto, wystarczy wcisnąć TEN NAPIS, aktywując przekierowanie. SERDECZNIE ZAPRASZAM.

    Tegoroczna uroczystość przyjęci a sakramentu bierzmowania, w której wzięła udział 14-osobowa grupa młodzieży z naszej parafii, odbyła się w parafii pw. św. Józefa Oblubieńca NMP w Olszynie. Z racji wyjątkowego charakteru obecnego czasu pandemii szafarzem nadzwyczajnym sakramentu został Dziekan Dekanatu Lubań – ks. Kan. Bogusław Wolański.

   Dzisiejszą uroczystość poprzedziło wprowadzenie szafarza sakramentu, w którym podkreślone zostało wyjątkowe znaczenie Eucharystii, w której za chwilę weźmiemy udział [to pierwszy cud] i to, że w ogóle mogliśmy się dzisiaj spotkać [to cud drugi]. Została także rozwinięta zachęta, by nie traktować dzisiejszej uroczystości czysto formalnie, jako jeszcze jedna „przeszkoda do zaliczenia” lub „zdobycie odpowiedniego papierka”.

   Celebra dzisiejszej Eucharystii świadczyła najlepiej o randze tego, co za chwilę miało się wydarzyć. Mszy Św. przewodniczył Ks. Dziekan w asyście piszącego te słowa; wikariusza parafii św. Ap. Piotra i Pawła w Kamiennej Górze, ks. Przemysława Rogusza oraz „wicegospodarza” uroczystości, ks. Jakuba Sikorskiego, wikariusza olszyńskiej parafii [odpowiadającego za przygotowanie młodzieży do przyjęcia sakramentu]. Wzięli w niej udział także rodzice i świadkowie konfirmantów oraz katecheci, nauczyciele i animatorzy przygotowujący olszyńską młodzież do godnego i świadomego przyjęcia sakramentu.

   Ważnym momentem wstępnej części liturgii było odczytanie dekretu Ks. Biskupa udzielającego Ks. Bogusławowi zgody na pełnienie funkcji szafarza sakramentu bierzmowania w swojej parafii. Bardzo poruszające było także krótkie, ale wymowne i głębokie świadectwo podczas wypowiedzianej przez ich reprezentantów prośby o udzielenie sakramentu zgromadzonej młodzieży.

   W okolicznościowej homilii Ks. Dziekan poruszył kilka ważnych dla młodzieży wątków [to oczywiście wątki, na które szczególnie zwróciłem uwagę]:

  • Odczytanie imion i nazwiska kandydatów – bardzo ważny moment, który przypomina ten sprzed kilkunastu lat, podczas udzielania Chrztu św. Wtedy jednak to imię zostało wypowiedziane przez Rodziców – „dzisiaj sami potwierdzacie w ten sposób chęć rozwijania w sobie daru Bożej miłości’.
  • Dziekan nawiązał do myśli ks. Jakuba z refleksji podczas Bożego Ciała. „Dlaczego nas to spotkało?… Jak to będzie, kiedy Chrystus nie pobłogosławi nam z monstrancji? /…/ A On chce nam błogosławić – tylko nie z monstrancji, ale przez nas”. Wychodząc od tej myśli homileta podkreślił, że naszym zadaniem jest właśnie błogosławić [czyli czynić szeroko pojęte dobro] w imię Jezusa; być taką żywą monstrancją, z której On błogosławi ludzkiej rzeczywistości. To jedno z zadań wynikających ze świadomego przyjęcia sakramentu bierzmowania.
  • Ciekawym było zatrzymanie nad samym momentem namaszczenia Krzyżmem św. Z jednej strony nawiązuje to do chwili chrztu św., kiedy wszyscy przyjęliśmy takie namaszczenie. Z drugiej – nawiązując do tradycji namaszczania olejem [oczywiście nie świętym] gladiatorów przed rozpoczęciem walki – moment ten powinien uświadomić nam, że tak, jak tamten olej sprzed wieków chronił zawodnika przed ujęciem go przez przeciwnika, tak teraz stanowi dar Boga pomagający uniknąć skutków ataku największego nieprzyjaciela człowieka, diabła [znak krzyża uczyniony olejem na czole konfirmanta jest symbolem namaszczenia go w całości tym „Bożym całunem ochronnym].
  • Wreszcie trzecia myśl dotycząca Krzyżma (do której nawiązuje tytuł tego opisu) – skład Krzyżma powoduje, ze wydaje on bardzo aromatyczny i silny zapach. To również symbol wezwania, które staje przed każdym, świadomie przyjmującym ten sakrament: pachnieć Chrystusem. „Jeśli po wyjściu z kościoła wrócicie do niezmienionej rzeczywiści – tak, jakby tego sakramentu w ogóle nie było; jeśli zostałby potraktowany jako formalność – to bardzo szybko pojawi się w niej odór grzechu” [zakończył tę myśl kaznodzieja].
  • Jedną z ostatnich myśli, na które zwróciłem uwagę było podkreślenie roli rodziców w przeżyciu przez młodzież dzisiejszej uroczystości. „Tak naprawdę sakrament bierzmowania jest świętem rodziców, którzy doprowadzając swoje dzieci do tego momentu potwierdzili dojrzałość traktowania zobowiązań podjętych w chwili chrztu św. dziecka /…/ – podkreślił celebrans – To Wam dzisiaj należą się słowa uznania za miłość i konsekwencję w uczeniu Waszych dzieci dostrzegania piękna czynienia i życia miłością w imię Jezusa”.

   Podsumowując liturgię dzisiejszego dnia muszę podkreślić wielkie zaangażowanie młodzieży, animowane postawą ks. Jakuba oraz nauczycieli, katechetów i osoby wspierające. Było widać zrozumienie dla istoty przyjmowanego sakramentu oraz chęć dania dojrzałego świadectwa. Szczególnie wymownym tego wyrazem był moment podziękowania młodzieży, które reprezentanci w pięknych i naprawdę dojrzałych słowach podkreślili znaczenie wszystkich osób, które przyczyniły się do przeżycia momentu przyjęcia sakramentu.

   Dzisiejszą uroczystość zakończyło poświęcenie krzyży, pamiątek przyjętego sakramentu; błogosławieństwo i krótka sesja zdjęciowa.

   Wszystkich organizatorom oraz uczestnikom tak wyjątkowej liturgii wypada złożyć gratulacje i uznanie wielkiej pracy włożonej w jej przygotowanie. My zaś – 14-osobowa grupa gości z Lubania – pragniemy gorąco podziękować ks. proboszczowi i ks. Jakubowi za umożliwienie nam wzięcia udziału w tej pięknej uroczystości.

 

Tekst i foto: ks. Janusz Barski

Dodaj komentarz: