11. niedziela zwykła 14.06.2020 roku

*** Przeżywamy 11. niedzielę zwykłą.

*** Kandydatów do bierzmowania rocznika 2. i 3. zapraszam po każdej mszy św. na krótkie spotkanie w zakrystii.

*** Liturgiczne wspomnienia tygodnia:

— środa (17.06) — św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika

— piątek (19.06) — Najświętszego Serca Pana Jezusa (uroczystość)

— sobota (20.06) — Niepokalanego Serca NMP

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII

ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** W dniach 16-18.06 zostanie przeprowadzony egzamin ósmoklasisty. Pamiętajmy o naszej młodzieży w modlitwach.

*** Serdecznie zapraszam do udziału w nabożeństwach czerwcowych ku czci NSPJ. Nabożeństwo we wtorek, środę, piątek i sobotę po mszy św., w czwartek – o godz. 16:45, w niedzielę – po sumie parafialnej. W przypadku dobrej pogody nabożeństwo będzie miało miejsce przy grocie.

*** W tym tygodniu, w czwartek (18.06) przypada w naszej parafii całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu. Rozpoczęcie o godz. 10:00; o godz. 16:40 nabożeństwo czerwcowe połączone z procesją eucharystyczną wokół kościoła; o godz. 17:00 Msza św. z błogosławieństwem wianków i ziół.

*** W piątek uroczystość NSPJ. W tym dniu przypada Światowy Dzień Modlitw o Uświęcenie Kapłanów.

*** Za tydzień przypada NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Przypominam, że jest transmitowana online niedzielna Msza Św. o godz. 11:30. Serdecznie zapraszam do korzystania z tego medium.

*** Film „Najświętsze Serce”.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „Nowe zagrożenia”] przeczytamy m.in.: o przesłaniu uroczystości Najświętszego Serca Pana Jezusa; o nowych zasadach przygotowania narzeczonych do ślubu; o kulcie NMP w Rywałdzie; o potrzebie walki w ochronie życia i rodziny przed genderową konwencją; o tym, jak unikać oszustw przez seniorów; o zasadach prywatności w internecie; o postępie badań nad szczepionką przeciw koronawirusowi. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o nowych zarządzeniach duszpasterskich wydanych przez Biskupa Legnickiego Ks. Zbigniewa Kiernikowskiego; o zmianach w parafiach i pierwszych aplikantach dla Neoprezbiterów; o nietypowych, dostosowanych do obecnych zasad, rekolekcjach zorganizowanych przez KSM Diecezji Legnickiej; o działalności poradni rodzinnej w Lubinie; o działalności parafialnej grupy Apostolstwa Pomocy Duszom Czyśćcowym w Olszynie; o zmarłych w okresie pandemii kapłanach: ks. Eugeniuszu Jacyszynie i ks. Ludwiku Kośmidku. W najnowszym numerze „Gościa Niedzielnego” [którego nakład dostarczany do parafii zmniejszył się do 2. egz.] przeczytamy m.in. o Przeistoczeniu i realnej obecności Ciała i Krwi Chrystusa w chlebie i winie; o cudzie za wstawiennictwem Karola de Foucauld w 100. rocznicę jego śmierci; o projektantce mody, która została zakonnicą.

 

 

 INTENCJE MSZALNE  14-21.06.2020 roku

 

11. niedziela zwykła    14.06.2020 roku     

8:30 + Władysław Jankowski; ++ Rodzice i Rodzeństwo
10:00 ………………………………………………………………………………………………
11:30 PRO POPULO
 

Wtorek  16.06.2020 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Środa  17.06.2020 r.   św. Brata Alberta Chmielowskiego   

17:00 PRO POPULO – w intencji osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
 

Czwartek  18.06.2020 r.   całodzienna adoracja Najśw. Sakramentu   

16:40 Nabożeństwo czerwcowe – procesja eucharystyczna
17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Piątek   19.06.2020 r.  NSPJ

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Sobota   20.06.2020 r.  Niepokalanego Serca NMP

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

12. niedziela zwykła    21.06.2020 roku      NIEDZIELA PARAFIALNA

8:30 ………………………………………………………………………………………………
10:00 ++ Teściowie: Janina i Stanisław Bereziuk; ++ Jan, Alina i Adam Brejwo
11:30 + Jerzy Skowron (z racji Dnia Ojca)

PIERWSZE CZYTANIE
Wj 19,1–6a

Obietnice Boże dla ludu wybranego

Czytanie z Księgi Wyjścia

W trzecim miesiącu po wyjściu z Egiptu Izraelici przybyli na pustynię Synaj i rozbili obóz na pustyni. Izrael obozował tam naprzeciw góry.

Mojżesz wstąpił wtedy do Boga, a Pan zawołał na niego z góry i powiedział: „Tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz synom Izraela: Wyście widzieli, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do Mnie.

Teraz jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do Mnie należy cała ziemia. Lecz wy będziecie Mi królestwem kapłanów i ludem świętym”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 100,1–2.3.4c–5

Refren: My ludem Pana i Jego owcami.

Wykrzykujcie na cześć Pana wszystkie ziemie,
służcie Panu z weselem!
Stawajcie przed obliczem Pana
z okrzykami radości.

Wiedzcie, że Pan jest Bogiem,
On sam nas stworzył.
Jesteśmy Jego własnością,
Jego ludem, owcami Jego pastwiska.

Chwalcie i błogosławcie Jego imię.
Albowiem Pan jest dobry,
Jego łaska trwa na wieki,
a Jego wierność przez pokolenia.

DRUGIE CZYTANIE
Rz 5,6–1

Pojednani z Bogiem przez śmierć Chrystusa dostąpimy zbawienia przez Jego życie

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:
Chrystus umarł za nas jako za grzeszników w oznaczonym czasie, gdyśmy jeszcze byli bezsilni. A nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważył by się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami.

Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz przez Krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni. Jeżeli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy po jednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej będąc już pojednani, dostąpimy zbawienia przez Jego życie. I nie tylko to, ale i chlubić się możemy w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz uzyskaliśmy pojednanie.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Mk 1,15

Alleluja, alleluja, alleluja

Bliskie jest królestwo Boże.
Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Mt 9,36–10,8

Rozesłanie Apostołów

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”.

Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszelkie choroby i wszelkie słabości.

A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.

Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: „Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: »Bliskie już jest królestwo niebieskie«. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trę dowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: