Trójcy Przenajświętszej 16.06.2019 roku

*** Przeżywamy uroczystość Trójcy Przenajświętszej. Jest to NIEDZIELA PARAFIALNA – rozpoczynamy zbiórkę funduszów na realizację dalszego ciągu inwestycji modernizacji placu kościelnego.

*** Po mszy św. o godz. 10:00 odbędzie się koncert podsumowujący kolejny rok pracy chóru „Maksymilianki” i scholi „Dzieciaki z Bożej Paki” i 5-lecie funkcjonowania obu grup. Gośćmi honorowymi będzie schola „Cytra” z Radostowa oraz duet „Grażynka & Janusz”.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (17.06) — św. Brata Alberta Chmielowskiego, zakonnika

— czwartek (20.06) — Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (uroczystość)

— piątek (21.06) — św. Alojzego Gonzagi, zakonnika

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Zapraszam do udziału w nabożeństwach czerwcowych ku czci NSPJ: dzisiaj – po sumie parafialnej; we wtorek – godz. 16:45; w czwartek – godz. 10:45; w pozostałe dni tygodnia po mszy św. Proszę o zwrócenie uwagi na zmiany godzin niektórych nabożeństw.

*** We wtorek (18.06) przypada dzień całodziennej adoracji Najświętszego Sakramentu. Rozpoczęcie o godz. 10:00; zakończenie nabożeństwem czerwcowym o godz. 16:45 i mszą św. Po mszy św. próba sypania kwiatów i asysty na uroczystość Bożego Ciała. Orientacyjny program adoracji został umieszczony w gablocie oraz na stronie parafialnej (zakładka AKTUALNOŚCI).

*** Składam gorące „Bóg zapłać” p.Pasternak za pomoc w rozwiezieniu ziemi przy ławkach, p. Rybowicz za pomoc w pracach wykończeniowych placu przy wjeździe głównym oraz pracownikom ZGiUK za pocięcie zwalonego ostatnimi wichurami drzewa.

*** W środę (19.06) dobiega końca rok szkolny 2018/2019. Dzieciom i młodzieży oraz nauczycielom i wychowawcom gratuluję jego wyników, życząc owocnie przeżytych, pełnych radości i pięknej pogody wakacji.

*** W czwartek (20.06) przypada uroczystość Bożego Ciała. Trasa procesji Bożego Ciała wygląda następująco: ul. Skalnicza – ul. Stawowa (ołtarz 1.) – ul. Krótka – Aleja Niepodległości (ołtarz 2.) – ul. Leśna – ul. Bema, ul. Prusa – ul. Leśna (Krzyż Milenijny – 3. ołtarz) – ul. Leśna – ul. Skalnicza – plac kościelny (4. ołtarz). Porządek mszy św.: godz. 8:30 i 11:00. Nabożeństwo majowe – godz. 10:45. Proszę o włączenie się w przygotowania; zapraszam także dzieci do sypania kwiatów, młodzież do niesienia poduszek oraz osoby dorosłe do asysty przy celebransie i przy baldachimie.

*** Pierwsze spotkanie organizatorów uroczystości odpustowej i Festynu Parafialnego odbędzie się w piątek (05.07) o godz. 17:45 w altanie parafialnej. Jest to spotkanie otwarte – zapraszam wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób mogą i chcą wesprzeć organizację uroczystości parafialnej.

*** Na skarbonie przy wejściu kościoła został umieszczony wzorcowy egzemplarz pojemnika na zużyte igły i strzykawki, wprowadzone do obiegu przez ZGiUK. W przypadku zainteresowania możeny bezpłatnie sprowadzić ich pewną ilość dla naszych Parafian. Osoby zainteresowane proszę o kontakt w zakrystii.

*** Przewodnik grupy 5. Pieszej Pielgrzymki Legnickiej zaprasza wszystkich chętnych na pierwsze spotkanie organizacyjne, które odbędzie się dzisiaj o godz. 19:30 w parafii pw. św. Jadwigi Śląskiej w Zgorzelcu. Więcej informacji na plakacie.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnia „Niedziela” [którego tematem jest „W drodze z Jezusem”] przeczytamy m.in. o śmierci w wieku 97. lat abp Bolesława Pytlaka, pierwszego metropolity lubelskiego; komunikat Konferencji Episkopatu Polski w sprawie zjawiska obrażania Boga i ludzi wierzących; o uroczystości Trójcy Przenajświętszej i Bożego Ciała; o codzienności chrześcijanki Nawal w Arabii Saudyjskiej; o cudach w parafii pw. Ducha Świętego w Nowym Sączu po instalacji relikwii św. Szarbela z Libanu; o Jerzym Marszałkowiczu – „nowym Bracie Albercie”; o nowej książce poświęconej naszemu patronowi „Maksymilian Kolbe, Triumf Miłości”; o radykalnej brutalizacji języka kampanii wyborczej; o wybiórczych obrońcach dzieci czyli o obłudzie świata (rozmowa z ks. Fortunatem Di Noto, nazywanym pogromcą pedofilów). W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o dziękczynieniu w legnickiej parafii pw. św. Wojciecha za pielgrzymkę papieską 02.06.1997 r.; o pielgrzymce parafian z Olszyny do Fatimy; o rozpoczęciu sezonu koncertowego w Krzeszowie; o przedstawieniu „Biała Królowa” wystawionego przez osoby niepełnosprawne ze Stowarzyszenia Osób Niepełnosprawnych i Przyjaciół „Nadzieja” w Legnicy; o Dniu Dziecka z legnicką Caritas; o przebiegu 50. edycji Legnica Cantat; o możliwościach podjęcia studiów na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu. Naszej młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. o modlitwie, która nie jest uciążliwym obowiązkiem, ale przywilejem; o ciemnej stronie internetu; o tym, jak skutecznie i ciekawie opowiedzieć dorosłym o wierze; o prawdopodobnych konsekwencjach powołania państwowej komisji ds. pedofilii; o walce amerykańskich wytwórni filmowych z antyaborcyjnym prawem.

INTENCJE MSZALNE  16-23.06.2019 roku

Uroczystość Trójcy Przenajświętszej   16.06.2019 r.  
8:30 ++ Jadwiga (2. rocznica śmierci), Jan (21. rocznica śmierci) i Józef Sudnik
10:00 ++ Katarzyna, Ludwik i Henryk (2. rocznica śmierci) Rupental
11:30 + Marian Szczepaniak  (6. rocznica śmierci)
 

Wtorek  18.06.2019 r.   Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu

17:00 W intencji Bogu wiadomej
 

Środa   19.06.2019 r.

17:00 PRO POPULO – w intencji osób starszych, chorych i niepełnosprawnych
 

Czwartek   20.06.2019 r.     Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa

8:30 …………………………………………………………………………………………..
11:00 …………………………………………………………………………………………..
 

Piątek   21.06.2019 r.   św. Alojzego Gonzagi

17:00 O Boże błogosławieństwo i dar zdrowia dla Alicji Kwiecińskiej (imieninowa)
 

Sobota   22.06.2019 r.

17:00 …………………………………………………………………………………………..
 

12. niedziela zwykła   23.06.2019 r.  

8:30 + Józef Kosewicz  (7. rocznica śmierci)
10:00 PRO POPULO – w intencji organizatorów i osób wspierających uroczystość Bożego Ciała; w intencji wszystkich ojców z okazji Dnia Ojca; w intencji Jerzego
11:30 ++ Irena (6. rocznica śmierci), Stanisław i Henryk Rutka; ++ z Rodziny Zakrzewskich

PIERWSZE CZYTANIE
Prz 8,22-31

Mądrość zrodzona przed stworzeniem świata

Czytanie z Księgi Przysłów

To mówi Mądrość Boża:
”Pan mnie stworzył, swe arcydzieło, przed swymi czynami, od dawna.
Od wieków jestem stworzona, od początku, zanim ziemia powstała.

Jestem zrodzona, gdy jeszcze bezmiar wód nie istniał ani źródła, co wodą tryskają, i zanim góry stanęły. Poczęta jestem przed pagórkami, nim ziemię i pola uczynił, początek pyłu na ziemi.

Gdy niebo umacniał, z Nim byłam, gdy kreślił sklepienie nad bezmiarem wód, gdy w górze utwierdzał obłoki, gdy źródła wielkiej otchłani umacniał, gdy morzu stawiał granice, by wody z brzegów nie wyszły, gdy kreślił fundamenty pod ziemię. Ja byłam przy Nim mistrzynią, rozkoszą Jego dzień po dniu, cały czas igrając przed Nim, igrając na okręgu ziemi, znajdując radość przy synach ludzkich”.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 8,4-5.6-7.8-9

Refren: Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie.

Gdy patrzę na Twoje niebo,
dzieło palców Twoich,
na księżyc i gwiazdy, któreś Ty utwierdził:
czym jest człowiek, że o nim pamiętasz,
czym syn człowieczy, że troszczysz się o niego?

Uczyniłeś go niewiele mniejszym od aniołów,
uwieńczyłeś go czcią i chwałą.
Obdarzyłeś go władzą nad
dziełami rąk Twoich,
wszystko złożyłeś pod jego stopy:

Owce i bydło wszelakie,
i dzikie zwierzęta,
ptaki niebieskie i ryby morskie,
wszystko, co szlaki mórz przemierza.

DRUGIE CZYTANIE
Rz 5,1-5

Pokój z Bogiem przez Chrystusa w Duchu Świętym

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:
Dostąpiwszy usprawiedliwienia przez wiarę, zachowajmy pokój z Bogiem przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, dzięki któremu uzyskaliśmy przez wiarę dostęp do tej łaski, w której trwamy i chlubimy się nadzieją chwały Bożej.

Ale nie tylko to, lecz chlubimy się także z ucisków, wiedząc, że ucisk wyrabia wytrwałość, a wytrwałość wypróbowaną cnotę, wypróbowana cnota zaś nadzieję. A nadzieja zawieść nie może, ponieważ miłość Boża rozlana jest w sercach naszych przez Ducha Świętego, który został nam dany.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
Bogu, który jest i który był, i który przychodzi.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
J 16,12-15

Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Duch z mojego weźmie i wam oznajmi

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Jezus powiedział swoim uczniom:

”Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz jeszcze znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek słyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe. On Mnie otoczy chwałą, ponieważ z mojego weźmie i wam oznajmi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego bierze i wam objawi”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: