1. niedziela Adwentu 02.12.2018 roku

*** Przeżywamy 1. niedzielę Adwentu – czasu pobożnego i radosnego oczekiwania na powtórne przyjście Syna Bożego oraz przygotowania do przeżycia pamiątki Jego pierwszego przyjścia, Tajemnicy Wcielenia. Rozpoczyna on nowy rok duszpasterski 2018/2019 (cykl niedzielny czytań „C”, cykl powszedni 1).

*** Jest to 1. niedziela miesiąca. Po każdej mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu.

*** Podczas mszy św. o godz. 8:30 zostaną poświęcone opłatki, zaś po każdej mszy św. – wieńce adwentowe. Po każdej mszy św. odbędzie się zbiórka ofiar na wsparcie organizacji Festynu’2019.

*** Rozpoczynamy akcję „Opłatek’2019”. Opłatki, kartki świąteczne, sianko pod obrus oraz świece Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom (duże – w zależności od rodzaju 15-18 zł , małe – 6 zł) można nabyć przy wyjściu z kościoła – akcję prowadzą wyznaczone przez ks.proboszcza osoby.

*** Msze św. roratnie w tygodniu (wtorek-sobota) o godz. 17:00; jutro (z racji 1. poniedziałku miesiąca – msza św. trzeźwościowa) o godz. 18:00 – zachęcam dzieci do przygotowania lampionów, osoby dorosłe zaś zapraszam do współpracy przy zapełnianiu „koszyka dobroci”.

*** Wspomnienia tygodnia:

— wtorek (04.12) — św. Jana Damasceńskiego; św. Barbary

— czwartek (06.12) — św. Mikołaja, biskupa

— piątek (07.12) — św. Ambrożego, biskupa i doktora Kościoła

— sobota (08.12) — Niepokalane Poczęcie NMP (uroczystość)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Tydzień temu, po mszy św. o godz. 11:00, odbyła się jubileuszowa, 10. odsłona Cecyliady Parafialnej. Gratulując wszystkim wykonawcom wysokiego poziomu zaprezentowanych utworów dziękuję za wzięcie udziału w koncercie. Składam także gorące „Bóg zapłać” wszystkim uczestnikom Cecyliady.

*** Składam gorące „Bóg zapłać” grupie dekoratorskiej, florystce prezbiterium i grupie odpowiedzialnej za estetykę ołtarza za przygotowanie dekoracji związanej z rozpoczętym dzisiaj czasem Adwentu.

*** Nasze dzieciaki zapraszam do pobrania nowych kalendarzy udziału w niedzielnej liturgii. APEL DO RODZICÓW O POMOC… (w minionym roku liturgicznym rozdano 65 kalendarzy, wróciło…5!!!!!!!!!!!!!).

*** W najbliższą sobotę (08.12) odbędzie się, druga w tym roku, msza św. z modlitwą o uzdrowienie (o godz. 17:00). Poprzedzi ją Godzina Łaski (12:00-13:00). Serdecznie zachęcam do udziału w liturgii tego dnia.

*** Przypominam, że nadal szukamy osoby, która podjęła by się (odpłatnie) pełnienia tej funkcji – sprzątanie kościoła odbywa się według grafiku co 3 tygodnie.

*** Zapraszam do odbioru płyt z rejestracją wideo „Różańca dla Ojczyzny”.

*** Proszę o zgłoszenia nieszczelności okien w kościele. Usterka została zgłoszona wykonawcy i zostanie usunięta.

*** Tegoroczne rekolekcje adwentowe odbędą się w dniach 16-17.12.2018 r. (dzień spowiedzi św. – 17.12). Proszę o zgłaszanie osób starszych i chorych do odwiedzin z Najświętszym Sakramentem (nie dotyczy to osób regularnie odwiedzanych w 1. soboty miesiąca).

*** Zapisy grupy wsparcia – montaż i demontaż dekoracji świątecznej (potrzeba minimum 10 osób).

*** W gablocie zostały umieszczone plakaty dotyczące: organizowanego przez Duszpasterstwo Służby Liturgicznej wypoczynku podczas ferii zimowych w Alpach we Włoszech w terminie 02-09.02.2019 r. oraz spotkań formacyjnych Diecezjalnego Duszpasterstwa Kobiet im. Św. Rity.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze tygodnika „Niedziela” [którego tematem jest „Adwent 2018”] przeczytamy m.in. o dziękczynieniu za 100-lecie urodzin o. Jerzego Tomzińskiego (najstarszego paulina); o rekolekcjach adwentowych Biskupów na Jasnej Górze; o działalności Papieskiej Międzynarodowej Akademii Mariologicznej; o uroczystości Niepokalanego Poczęcia NMP; o Cecyliadzie w Radomsku z Magdą Anioł. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy m.in. o legnickich obchodach uroczystości Chrystusa Króla; o rekolekcjach w Krzeszowie; o obchodach Święta Narodowego w Legnicy, Olszynie, Staniszowie, Starej Kamienicy, Karpaczu i Bolesławcu. Naszej Młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”. W „Gościu Niedzielnym” dzisiaj m.in. inauguracja cyklu adwentowego poświęconego siedmiu darom Ducha Świętego; o zamordowanych zakonnikach i siostrach w Algierii, którzy zostaną beatyfikowani 08.12; czym kierować się podczas poszukiwań prezentów dla najbliższych?


 

INTENCJE MSZALNE  02-09.12.2018 roku

 

 

1. niedziela Adwentu   02.12.2018 roku   

8:30 + Andrzej Mikłaszewicz (imieninowa)
10:00 ………………………………………………………………………………………………
11:30 PRO POPULO
 

Poniedziałek   03.12.2018 r.  św. Franciszka Ksawerego

18:00 Msza św. trzeźwościowa – w intencji Sylwestra Wojtasa (imieninowa)
 

Wtorek   04.12.2018 r.  św. Barbary

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Środa   05.12.2018 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Czwartek   06.12.2018 r.  św. Mikołaja

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Piątek   07.12.2018 r.  św. Ambrożego

17:00 ………………………………………………………………………………………………
Sobota   08.12.2018 r.  Niepokalane Poczęcie NMP              12:00-13:00 Godzina Łaski
17:00 PRO POPULO   msza św. z modlitwą o uzdrowienie
 

2. niedziela Adwentu   09.12.2018 roku   

8:30 ++ Rodzice: Helena i Ferdynand Florek; ++ Dziadkowie: Rafaela i Antoni Florek
10:00 ………………………………………………………………………………………………
11:30 + Stanisław Wolniak  (3. rocznica śmierci

i oznacza przyjście. Pierwsze wzmianki o Adwencie spotykamy w dekretach synodu. w Saragossie z końca IV wieku. W tym czasie Adwent. istniał już w Hiszpanii i Galii. W Rzymie tradycja obchodzenia Adwentu pojawiła się w VI wieku. Obejmował o cztery tygodnie przed Bożym Narodzeniem. Zwyczaj ten utrwalił się w całym Kościele łacińskim. W liturgii współczesnej pierwsza niedziela adwentu przypada. na dni między 27 listopada, a 3 grudnia i kończy się. w wigilię Bożego Narodzenia przed pierwszymi nieszporami. Adwent ma podwójne znaczenie: ma nie tylko przygotować nas. do Świat Bożego Narodzenia, ale powinien mieć również wydźwięk. eschatologiczny, czyli przygotować nas na powtórne przyjście. Jezusa Chrystusa w dniu sądu ostatecznego.

 

PIERWSZE CZYTANIE

Potomek Dawida będzie wymierzał sprawiedliwość

Czytanie z Księgi proroka Jeremiasza

Jr 33,14-16

Pan mówi: „Oto nadchodzą dni, kiedy wypełnię pomyślną zapowiedź, jaką obwieściłem domowi izraelskiemu i domowi judzkiemu.

W owych dniach i w owym czasie wzbudzę Dawidowi potomka sprawiedliwego; będzie on wymierzał prawo i sprawiedliwość na ziemi.

W owych dniach Juda dostąpi zbawienia, a Jerozolima będzie mieszkała bezpiecznie. To zaś jest imię, którym ją będą nazywać: »Pan naszą sprawiedliwością«”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 25,4bc-5ab,8-9,10 i 14

Refren: Do Ciebie, Panie, wznoszę moją duszę.

Daj mi poznać, Twoje drogi, Panie,
naucz mnie chodzić Twoimi ścieżkami.
Prowadź mnie w prawdzie według Twych pouczeń,
Boże i Zbawco, w Tobie mam nadzieję.

Dobry jest Pan i prawy,
dlatego wskazuje drogę grzesznikom.
Pomaga pokornym czynić dobrze,
pokornych uczy dróg swoich.

Wszystkie ścieżki Pana są pewne i pełne łaski
dla strzegących Jego praw i przymierza.
Bóg powierza swe zamiary tym, którzy się Go boją,
i objawia im swoje przymierze.

DRUGIE CZYTANIE

Utwierdzenie w świętości na przyjście Chrystusa

Czytanie z Pierwszego Listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan

1 Tes 3,12-4,2

Bracia:

Pan niech pomnoży liczbę waszą i niech spotęguje waszą wzajemną miłość dla wszystkich, jaką i my mamy dla was; aby serca wasze utwierdzone zostały jako nienaganne w świętości wobec Boga, Ojca naszego, na przyjście Pana naszego Jezusa wraz ze wszystkimi Jego świętymi.

A na koniec, bracia, prosimy i zaklinamy was w Panu Jezusie: według tego, coście od nas przejęli w sprawie sposobu postępowania i podobania się Bogu i jak już postępujecie, stawajcie się coraz doskonalszymi! Wiecie przecież, jakie nakazy daliśmy wam przez Pana Jezusa.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Ps 85,8

Alleluja, alleluja, alleluja

Okaż nam, Panie, łaskę swoją,
i daj nam swoje zbawienie.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Oczekiwanie powtórnego przyjścia Chrystusa

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Łk 21,25-28.34-36

Jezus powiedział do swoich uczniów:

„Będą znaki na słońcu, księżycu i gwiazdach, a na ziemi trwoga narodów bezradnych wobec szumu morza i jego nawałnicy. Ludzie mdleć będą ze strachu, w oczekiwaniu wydarzeń zagrażających ziemi. Albowiem moce niebios zostaną wstrząśnięte. Wtedy ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłoku z wielką mocą i chwałą. A gdy się to dziać zacznie, nabierzcie ducha i podnieście głowy, ponieważ zbliża się wasze odkupienie.

Uważajcie na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa i trosk doczesnych, żeby ten dzień nie przypadł na was znienacka jak potrzask. Przyjdzie on bowiem na wszystkich, którzy mieszkają na całej ziemi. Czuwajcie więc i módlcie się w każdym czasie, abyście mogli uniknąć tego wszystkiego, co ma nastąpić, i stanąć przed Synem Człowieczym”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: