Przemienienie Pańskie 06.08.2017 roku

*** Przeżywamy święto Przemienienia Pańskiego. Msze św. o godz. 8:30 i 11:00. Z racji 1. niedzieli miesiąca po każdej mszy św. wystawienie i adoracja Najświętszego Sakramentu. Po każdej mszy św. odbędzie się ostatnia zbiórka na wsparcie organizacji Festynu Parafialnego A.D.2017.

*** Wspomnienia tygodnia:

— wtorek (08.08) — św. Dominika, prezbitera

— środa (09.08) — św. Teresy Benedykty od Krzyża, dziewicy i męczennicy, patronki Europy (święto)

— czwartek (10.08) — św. Wawrzyńca, diakona i męczennika (święto)

— piątek (11.08) — św. Klary, dziewicy

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** Witam serdecznie przybywających do nas Gości, życzę im dobrej i słonecznej pogody, wypoczynku w dobrej atmosferze oraz zapraszam do wspólnej modlitwy. Tym zaś, którzy odjeżdżają życzę bezpiecznych powrotów, miłych wspomnień i zapewniam o pamięci modlitewnej. Jednocześnie przypominam, że czas wakacyjno-urlopowy nie zwalnia nas z powinności rozwoju formacyjnego.

*** Jutro, z racji 1 poniedziałku miesiąca, tradycyjna msza św. trzeźwościowa o godz. 18:00.

*** Rozpoczynamy bezpośrednie przygotowania do uroczystości odpustowej. W środę (od godz. 11:00) rozpoczynamy przygotowanie posesji parafialnej do wspomnianej uroczystości. O godz. 12:00 (środa) próba Scholi parafialnej. W czwartek (10.08) zapraszam do przygotowania kościoła – po mszy św.

*** W przyszłą niedzielę będziemy przeżywali naszą uroczystość odpustową, która stanie się okazją do podsumowania dekady współpracy w obecnym składzie osobowym. Msze św. o godz. 8:30 i 13:00. Po sumie odpustowej, której – podobnie jak w roku 2007 – będzie przewodniczył ks. Kanonik Mieczysław Jackowiak, zapraszam (w imieniu Organizatorów) do wzięcia udziału w jubileuszowym, 10. Festynie Parafialnym, którego gośćmi honorowymi będzie zespół „Bazalt”. Szczegóły Festynu można znaleźć na plakacie umieszczonym w kilku miejscach placu kościelnego.

*** Podczas Festynu będzie można nabyć pamiątkowe cegiełki, które wezmą udział w losowaniu nagród głównych. Dochód z nich będzie wsparciem inwestycji montażu nowych drzwi wejściowych do kościoła.

*** Zwracam się z gorącą prośbą do naszych Pań o wpisanie się na listę ofiarodawczyń ciast (w zakrystii). Wspaniałe wypieki będą przyjmowane w sobotę (od godz. 17:20 do 20:00) i w niedzielę (po mszy św. o godz. 8:30).

*** Osoby, które mogą pomóc w nagłośnieniu naszej uroczystości zapraszam do zakrystii, gdzie można pobrać przygotowane plakaty. Jednocześnie proszę o spotkanie z Parafianami, którzy mogą pomóc w pracach przy grillach i piłkarzykach.

*** W gablocie (oraz na stronie parafialnej) zostało umieszczone zestawienie osób funkcyjnych. Jeśli ktoś z Państwa może wesprzeć funkcje bez obsady, proszę o kontakt ze mną.

*** Składam gorące „Bóg zapłać” naszym Parafianom, którzy wymienili stare oświetlenie prezbiterium, montując jednocześnie nowe.

*** W minionym tygodniu odeszli do wieczności nasi Parafianie: + Zbigniew Lipiński i + Władysława Ciszek. „Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie…”.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.

INTENCJE 06-13.08.2017 roku

 

PRZEMIENIENIE PAŃSKIE   06.08.2017 r.   
  8:30 + Regina Dudkiewicz  (6 rocznica śmierci)
11:00 ++ Władysław (53 rocznica śmierci) i Władysława
 

Poniedziałek  07.08.2017 r. 

18:00 Msza św. trzeźwościowa
 

Wtorek  08.08.2017 r.  św. Dominika

17:00 + Stefania Wilk  (30 dzień po pogrzebie)
 

Środa   09.08.2017 r.  św. Teresy Benedykty od Krzyża

17:00 PRO POPULO – w intencji Organizatorów i osób wspierających tegoroczną uroczystość odpustową i Festyn Parafialny.
 

Czwartek   10.08.2017 r.  św. Wawrzyńca

17:00 + Czesław Szymański  (1 rocznica śmierci)
 

Piątek   11.08.2017 r.  św. Klary

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

Sobota   12.08.2017 r. 

17:00 ………………………………………………………………………………………………
 

19. niedziela zwykła   13.08.2017 r.   ODPUST PARAFIALNY

  8:30 + Tekla Mączkowska  (24 rocznica śmierci)
13:00 PRO POPULO

 

 

PIERWSZE CZYTANIE

Dn 7,9-10.13-14

Wieczne panowanie Syna Człowieczego

Czytanie z Księgi proroka Daniela

Patrzałem, aż postawiono trony, a Przedwieczny zajął miejsce. Szata Jego była biała jak śnieg, a włosy Jego głowy jakby z czystej wełny. Tron Jego był z ognistych płomieni, jego koła – płonący ogień. Strumień ognia się rozlewał i wypływał od Niego. Tysiąc tysięcy służyło Mu, a dziesięć tysięcy po dziesięć tysięcy stało przed Nim. Sąd zasiadł i otwarto księgi.

Patrzałem w nocnych widzeniach: a oto na obłokach nieba przybywa jakby Syn Człowieczy. Podchodzi do Przedwiecznego i wprowadzają Go przed Niego. Powierzono Mu panowanie, chwałę i władzę królewską, a służyły Mu wszystkie narody, ludy i języki. Panowanie Jego jest wiecznym panowaniem, które nie przeminie, a Jego królestwo nie ulegnie zagładzie.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 97,1-2.5-6.9

Refren: Pan wywyższony króluje nad ziemią

Pan króluje, wesel się, ziemio,
radujcie się, liczne wyspy!
Obłok i ciemność wokół Niego,
prawo i sprawiedliwość podstawą Jego tronu.

Góry jak wosk topnieją przed obliczem Pana,
przed obliczem władcy całej ziemi.
Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa,
a wszystkie ludy widzą Jego chwałę.

Ponad całą ziemię
Tyś bowiem wywyższony
i nieskończenie wyższy
ponad wszystkich bogów.

DRUGIE CZYTANIE

2 P 1,16-19

Naoczni świadkowie wielkości Jezusa

Czytanie z Drugiego listu świętego Piotra Apostoła

Najmilsi:
Nie za wymyślonymi bowiem mitami postępowaliśmy wtedy, gdy daliśmy wam poznać moc i przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, ale nauczaliśmy jako naoczni świadkowie Jego wielkości.

Otrzymał bowiem od Boga Ojca cześć i chwałę, gdy taki oto głos Go doszedł od wspaniałego Majestatu: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”. I słyszeliśmy, jak ten głos doszedł z nieba, kiedy z Nim razem byliśmy na górze świętej.

Mamy jednak mocniejszą, prorocką mowę, a dobrze zrobicie, jeżeli będziecie przy niej trwali jak przy lampie, która świeci w ciemnym miejscu, aż dzień zaświta, a gwiazda poranna wzejdzie w waszych sercach.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 17,5c

Alleluja, alleluja, alleluja

To jest mój Syn umiłowany,
w którym mam upodobanie,
Jego sluchajcie!

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Mt 17,1-9

Przemienienie Pańskie

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus wziął z sobą Piotra, Jakuba i brata jego, Jana, zaprowadził ich na górę wysoką, osobno. Tam przemienił się wobec nich: Twarz Jego zajaśniała jak słońce, odzienie zaś stało się białe jak światło.

A oto im się ukazali Mojżesz i Eliasz, którzy rozmawiali z Nim. Wtedy Piotr rzekł do Jezusa: „Panie, dobrze, że tu jesteśmy; jeśli chcesz, postawię tu trzy namioty: jeden dla Ciebie, jeden dla Mojżesza i jeden dla Eliasza”.

Gdy on jeszcze mówił, oto obłok świetlany osłonił ich, a z obłoku odezwał się głos: „To jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie, Jego słuchajcie”
Uczniowie, słysząc to, upadli na twarz i bardzo się zlękli.
A Jezus zbliżył się do nich, dotknął ich i rzekł: „Wstańcie, nie lękajcie się”. Gdy podnieśli oczy, nikogo nie widzieli, tylko samego Jezusa.

A gdy schodzili z góry, Jezus przykazał im mówiąc: „Nie opowiadajcie nikomu o tym widzeniu, aż Syn Człowieczy zmartwychwstanie”.

Oto słowo Pańskie

Dodaj komentarz: