4. niedziela zwykła 29.01.2017 roku

*** Przeżywamy 4. niedzielę zwykłą. Dziś przypada Dzień Pomocy Chorym na Trąd.

*** Wspomnienia tygodnia:

— wtorek (31.01) — św. Jana Bosko, prezbitera

— czwartek (02.02) — Ofiarowanie Pańskie (święto)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** W ubiegłym tygodniu została zakończona wizyta duszpasterska A.D.2017. Serdecznie dziękuję przyjmującym za serdeczną atmosferę spotkań oraz poruszenie wielu kwestii, które zostaną wykorzystane w tegorocznych inicjatywach duszpasterskich. PODSUMOWANIE KOLĘDOWE… [patrz zakładka: AKTUALNOŚCI]

*** W dniu jutrzejszym musimy dokonać interwencyjnego zakupu opału. Składam serdeczne „Bóg zapłać” Ofiarodawcom, którzy okazali w minionym tygodniu zrozumienie i wsparcie. Akcja opałowa będzie trwać nadal.

*** Składam gorące „Bóg zapłać” osobom, które zdemontowały w dniu wczorajszym dekoracje świąteczne – naszym panom, pani Beacie oraz Scholi Parafialnej. Dziękuję także paniom Małgorzacie i Kazimierze, które przygotowały kościół na obchód Dnia Pańskiego.

*** We wtorek Ks. Biskup Marek Mendyk obchodzi 8. rocznicę święceń. Pamiętajmy o Dostojnym Jubilacie w naszych modlitwach.

*** W czwartek (02.02) obchodzimy święto Ofiarowania Pańskiego zwane świętem Matki Bożej Gromnicznej – kończy ona tradycyjny okres śpiewania kolęd, trzymania żłóbków i choinek. W tym dniu Kościół obchodzi też Dzień Życia Konsekrowanego. Msza św. o godz. 18:00.

*** W piątek okazja do spowiedzi św. od godz. 16:00.

*** W sobotę w godzinach porannych odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem. Popołudniowa msza św. ze zmianą tajemnic różańcowych, po której zapraszam do świetlicy na spotkanie formacyjne.

*** W przyszłą niedzielę zostanie przeprowadzona kolejna zbiórka na wsparcie organizacji tegorocznej uroczystości odpustowej i Festynu Parafialnego.

*** Na dawnym stoliku prasowym zostały umieszczone informatory dotyczące przekazania 1% na Caritas Diecezji Legnickiej.

*** Próba Scholi w sobotę o godz.11:00.

*** Nastąpiła drobna zmiana w terminarzu mszy św. z modlitwą o uzdrowienie. Najbliższa taka msza, której będzie przewodniczył o. Andrzej Smołka ss.cc zostanie odprawiona 11.02.2017 r. (sobota) o godz. 17:00. Za zmianę gorąco przepraszam.

*** W 1. niedzielę Wielkiego Postu (05.03) rozpoczyna się w parafii św. Jadwigi Śląskiej w Lubaniu kolejny cykl nauk przedmałżeńskich.

*** Zapraszamy do udziału w krucjacie modlitewnej 40 Dni dla Życia. Aby przyłączyć się do krucjaty, wystarczy zadeklarować jedną godzinę osobistej bądź rodzinnej modlitwy w intencji nienarodzonych dzieci. Modlitwa może odbywać się w domu lub w kościele. Zapisy są przyjmowane w dni robocze pod numerem telefonu widocznym na plakacie w gablocie. Modlitwa rozpocznie się w Środę Popielcową, a zakończy w Niedzielę Palmową.

*** W gablocie został także umieszczony plakat zachęcający do udziału w Rekolekcjach Młodych.

*** W minionym tygodniu odszedł do wieczności Eugeniusz Majcher.

*** Trwa sezon grzewczy. W związku z tym zwracam się z gorącą prośbą o zamykanie drzwi wejściowych do kościoła (!!!).

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze „Niedzieli” [którego tematem jest „Ingres do Katedry na Wawelu”] przeczytamy m.in. o przesłaniu Światowego Dnia Trędowatych; o najnowszym dokumencie watykańskiej Kongregacji ds. Duchowieństwa; o obchodach 20. Dnia Judaizmu w Kielcach; o 45. prezydencie USA; o pracy Parlamentu Europejskiego w 2016 roku; o 5. Europejskim Forum Katolicko-Prawosławnym w Paryżu. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy m.in. o organizacji tegorocznych obchodów Dnia Życia Konsekrowanego w Legnicy; o diecezjalnym finale 27. OTK; o koncertach kolędowych w naszej parafii oraz w Leśnej; o inauguracji Szkoły Animatorów Misyjnych Diecezji Legnickiej. Młodym dedykuję „Niedzielę młodych”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. o tym, co robić z rozproszeniami w modlitwie/ Walczyć z nimi czy je pokochać?; o dzielności polskiej lekarki mieszkającej w Norwegii, która została zwolniona z pracy, bo powołała się na sprzeciw sumienia; o wielkiej popularności muzyki disco polo.

PIERWSZE CZYTANIE

Szukajcie pokory

Czytanie z Księgi proroka Sofoniasza

So 2,3; 3,12–13

Szukajcie Pana, wszyscy pokorni ziemi, którzy pełnicie Jego nakazy; szukajcie sprawiedliwości, szukajcie pokory, może się ukryjecie w dzień gniewu Pana.

Zostawię pośród ciebie lud pokorny i biedny, a szukać będą schronienia w imieniu Pana. Reszta Izraela nie będzie czynić nieprawości ani mówić kłamstwa. I nie znajdzie się w ich ustach zwodniczy język, gdy paść się będą i wylegiwać, a nie będzie nikogo, kto by ich przestraszył.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 146,6c–7.8–9a.9bc–10

Refren: Ubodzy duchem mają wstęp do nieba.

Bóg wiary dochowuje na wieki,
uciśnionym wymierza sprawiedliwość,
chlebem karmi głodnych,
wypuszcza na wolność uwięzionych.

Pan przywraca wzrok ociemniałym,
Pan dźwiga poniżonych;
Pan kocha sprawiedliwych,
Pan strzeże przybyszów.

Ochrania sierotę i wdowę,
lecz występnych kieruje na bezdroża.
Pan króluje na wieki,
Bóg twój, Syjonie, przez pokolenia.

DRUGIE CZYTANIE

Bóg wybrał wzgardzonych

Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian

1 Kor 1,26–31

Przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu. Niewielu tam mędrców według oceny ludzkiej, niewielu możnych, niewielu szlachetnie urodzonych.

Bóg wybrał właśnie to, co głupie w oczach świata, aby zawstydzić mędrców, upodobał sobie w tym, co niemocne, aby mocnych poniżyć; i to, co nie jest szlachetnie urodzone według świata i wzgardzone, i to, co nie jest, wyróżnił Bóg, by to, co jest, unicestwić, tak by się żadne stworzenie nie chełpiło przed obliczem Boga.

Przez Niego bowiem jesteście w Chrystusie Jezusie, który stał się dla nas mądrością od Boga i sprawiedliwością, i uświęceniem, i odkupieniem, aby, jak to jest napisane, „w Panu się chlubił ten, kto się chlubi”.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Mt 5,12a

Alleluja, alleluja, alleluja

Cieszcie się i radujcie,
albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Błogosławieni ubodzy duchem

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Mt 5,1–12a

Jezus, widząc tłumy, wyszedł na górę. A gdy usiadł, przystąpili do Niego Jego uczniowie. Wtedy otworzył swoje ustai nauczał ich tymi słowami:

„Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni, którzy płaczą, albowiem oni będą pocieszeni.

Błogosławieni cisi, albowiem oni na własność posiądą ziemię.

Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.

Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą.

Błogosławieni, którzy wprowadzają pokój, albowiem oni będą nazwani synami Bożymi.

Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie.

Błogosławieni jesteście, gdy ludzie wam urągają i prześladują was, i gdy mówią kłamliwie wszystko złe na was z mego powodu. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz: