Narodzenie Pańskie 25.12.2016 roku

*** Przeżywamy uroczystość Narodzenia Pańskiego. Wszystkim Parafianom oraz przybyłym Gościom życzę pełnego radości i spokoju świątecznego czasu, przeżytego w gronie najbliższych. Cud Groty Betlejemskiej niech będzie zachętą do odkrywania w sobie tego, co najlepsze.

*** Dzisiaj msze św. o godz. 10:00 i 11:30; jutro – w porządku niedzielnym.

*** Wspomnienia tygodnia:

— poniedziałek (26.12) — św. Szczepana, pierwszego męczennika (święto)

— wtorek (27.12) — św. Jana Apostoła i Ewangelisty (święto)

— środa (28.12) — św. Młodzianków, męczenników (święto)

— piątek (30.12) — Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa (święto)

— niedziela (01.01) — Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (uroczystość)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** W minionym tygodniu zakończyliśmy tegoroczne Roraty. Wszystkim uczestnikom składam gorące „Bóg zapłać” za piękną atmosferę wspólnotowej modlitwy.

*** Z serca dziękuję grupie Parafian, którzy zamontowali szopkę i dekoracje świąteczne oraz przygotowali kościół do obchodu świątecznego czasu.

*** Z racji wyjazdu we wtorek nie będzie mszy św. Za zmianę gorąco przepraszam.

*** Wizyta duszpasterska A.D.2017 rozpocznie się we wtorek (03.01.2017 roku) – według porządku wywieszonego w gablocie oraz umieszczonego na stronie parafialnej. Rozpoczęcie kolędy w czwartek i piątek o godz. 15:30, w sobotę – o godz. 14:00. Z powodu braku ministrantów proszę o zaznaczanie drzwi mieszkań, w których ma się odbyć kolęda napisem „K+M+B 2017”.

*** 08.01.2017 roku odbędzie się jubileuszowy, 5. Parafialny Koncert Kolęd i Pastorałek. Serdecznie zapraszam do aktywnego w nim udziału rozśpiewane osoby indywidualne oraz grupy. Zapisy wykonawców w zakrystii oraz przez e-maila (janbarx@gmail.com). Termin zapisów upływa w niedzielę 01.01.2017 r. W zgłoszeniu proszę podać: dane wykonawcy/wykonawców; tytuły utworów i orientacyjny czas trwania występu; ilość osób (w przypadku grup) oraz zapotrzebowanie sprzętowe. Wszystkie dane do zgłoszenia zostały umieszczone na stronie parafialnej w zakładce „Aktualności”.

*** KOŚCIÓŁ JEST OGRZEWANY – PROSZĘ O ZAMYKANIE DRZWI WEJŚCIOWYCH.

*** Kościelne Biuro Pielgrzymkowe pielgrzymuj.pl zaprasza na pielgrzymkę lotniczą do Ziemi Świętej w terminie 11-18.02.2017 r. W programie m.in.: Jerozolima, Betlejem, Nazaret, rejs po Jeziorze Genezaret, Jerycho, wjazd kolejką na Masadę oraz kąpiel w Morzu Martwym. Szczegóły na plakacie i ulotkach. Zapisy trwają do końca 2016 roku.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej – zwracam uwagę, że bieżące numery obu pism są droższe: „Niedziela” – 10 zł; „Gość Niedzielny” – 8 zł. W „Niedzieli” [której tematem jest „Bóg się rodzi” – z płytą DVD z filmem „My wszyscy z Niego” oraz kalendarzem ściennym na rok 2017] przeczytamy m.in. o 390. rocznicy konsekracji Bazyliki św. Piotra w Rzymie; o obchodach świąt z Janem Pawłem II (we wspomnieniach abp. Mieczysława Mokrzyckiego, metropolity lwowskiego); o międzypokoleniowych szkopkach krakowskich; o polskich wigiliach na końcu świata; o istocie i pięknie kolędowania; o św. Bracie Albercie (którego rok rozpoczynamy 25.12); o trwającej nadal „czarnej legendzie” Piusa XII. W „Niedzieli Legnickiej” dzisiaj m.in. o relikwiach św. Mikołaja w legnickiej katedrze; o akcjach mikołajowych w Legnicy, Lubomierzu i Bolesławcu; o akcji „Tak! Pomagam!” w Kamiennej Górze; o jubileuszu Pijarów oraz odpuście i podwójnym jubileuszu proboszcza Chmielenia, ks. Szymona Bajaka. Młodzieży dedykuję „Niedzielę Młodych”, w której znajdziemy m.in. rozmowę z Antkiem Smykiewiczem. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. o człowieku, który odwiedził wszystkie miejsca, gdzie znajdują się materialne ślady Boga. I – jak o sobie mówi – nie interesują go pobożne bajeczki, ale prawdziwe historie; o zupełnie nieznanym w Polsce pisarzu, którego chętnie cytuje papież Franciszek; o miejscu, gdzie tradycja nie pachnie skansenem, ale jest żywa i wynika z wiary; o oficerze, który uratował 75 ton polskiego złota.

25 grudnia  Narodzenie Pańskie

Msza w nocy

PIERWSZE CZYTANIE
Iz 9,1-3.5-6
Syn został nam dany

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką; nad mieszkańcami kraju mroków zabłysło światło.
Pomnożyłeś radość, zwiększyłeś wesele.
Rozradowali się przed Tobą, jak się radują we żniwa, jak się weselą przy podziale łupu.
Bo złamałeś jego ciężkie jarzmo i drążek na jego ramieniu, pręt jego ciemięzcy jak w dniu porażki Madianitów.
Albowiem Dziecię nam się narodziło, Syn został nam dany, na Jego barkach spoczęła władza.
Nazwano Go imieniem: Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju.
Wielkie będzie Jego panowanie w pokoju bez granic na tronie Dawida i nad Jego królestwem, które On utwierdzi i umocni prawem i sprawiedliwością, odtąd i na wieki.
Zazdrosna miłość Pana Zastępów tego dokona.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 96,1-2,3 i 10ac,11-12,13

Refren: Dziś się narodził Chrystus Pan, Zbawiciel.

Śpiewajcie Panu pieśń nową,
śpiewaj Panu ziemio cała.
Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię,
każdego dnia głoście Jego zbawienie.

Głoście Jego chwałę wśród wszystkich narodów,
rozgłaszajcie cuda pośród wszystkich ludów.
Głoście wśród ludów, że Pan jest królem,
będzie sprawiedliwie sądził ludy.

Niech się radują niebiosa i ziemia weseli,
niech szumi morze i wszystko, co je napełnia.
Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie,
niech wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości.

Przed obliczem Pana, który już się zbliża,
który już się zbliża, by sądzić ziemię.
On będzie sądził świat sprawiedliwie,
a ludy według prawdy.

DRUGIE CZYTANIE
Tt 2,11-14

Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Tytusa

Ukazała się łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i żądz światowych rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić sobie lud wybrany na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Łk 2,10-11

Alleluja, alleluja, alleluja

Zwiastuję wam radość wielką,
dziś narodził się nam Zbawiciel,
którym jest Jezus Chrystus.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Łk 2,1-14

Dzisiaj narodził się nam Zbawiciel

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

W owym czasie wyszło rozporządzenie Cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym państwie. Pierwszy ten spis odbył się wówczas, gdy wielkorządcą Syrii był Kwiryniusz. Wybierali się więc wszyscy, aby się dać zapisać, każdy do swego miasta.

Udał się także Józef z Galilei, z miasta Nazaret, do Judei, do miasta Dawidowego, zwanego Betlejem, ponieważ pochodził z domu i rodu Dawida, żeby się dać zapisać z poślubioną sobie Maryją, która była brzemienna.

Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.

W tej samej okolicy przebywali w polu pasterze i trzymali straż nocną nad swoim stadem. Naraz stanął przy nich anioł Pański i chwała Pańska zewsząd ich oświeciła, tak że bardzo się przestraszyli. Lecz anioł rzekł do nich: „Nie bójcie się! Oto zwiastuję wam radość wielką, która będzie udziałem całego narodu; dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel, którym jest Mesjasz Pan. A to będzie znakiem dla was: Znajdziecie Niemowlę, owinięte w pieluszki i leżące w żłobie”.

I nagle przyłączyło się do anioła mnóstwo zastępów niebieskich, które wielbiły Boga słowami:
„Chwała Bogu na wysokościach, a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie”.

Oto słowo Pańskie.

Msza o świcie
PIERWSZE CZYTANIE
Iz 62,11-12

Przyszedł Zbawiciel

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

Oto co Pan obwieszcza wszystkim krańcom ziemi:
Mówcie do Córy Syjońskiej: «Oto twój Zbawca przychodzi.
Oto Jego nagroda z Nim idzie i zapłata Jego przed Nim.
Nazywać ich będą «Ludem Świętym», odkupionymi przez Pana.
A tobie dadzą miano: «Poszukiwane», «Miasto nie opuszczone»”.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 97,1 i 6,11-12

Refren: Światło zabłyśnie, bo Pan się narodził.

Pan króluje, wesel się ziemio,
radujcie się liczne wyspy!
Jego sprawiedliwość rozgłaszają niebiosa,
a wszystkie ludy widzą Jego chwałę.

Światło wschodzi dla sprawiedliwego
i radość dla ludzi prawego serca.
Radujcie się w Panu sprawiedliwi
i sławcie Jego święte imię.

DRUGIE CZYTANIE
Tt 3,4-7

Bóg zbawił nas z miłosierdzia

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Tytusa

Gdy ukazała się dobroć i miłość Zbawiciela, naszego Boga, do ludzi, nie dla uczynków sprawiedliwych, jakie zdziałaliśmy, lecz z miłosierdzia swego zbawił nas przez obmycie odradzające i odnawiające w Duchu Świętym.

Wylał Go na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego, abyśmy, usprawiedliwieni Jego łaską, stali się w nadziei dziedzicami życia wiecznego.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
Łk 2, 14

Alleluja, alleluja, alleluja

Chwała Bogu na wysokościach,
a na ziemi pokój ludziom, w których ma upodobanie.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Łk 2,15-20

Pasterze znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Gdy aniołowie odeszli od nich do nieba, pasterze mówili nawzajem do siebie: „Pójdźmy do Betlejem i zobaczmy, co tam się zdarzyło i o czym nam Pan oznajmił”. Udali się też z pośpiechem i znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę, leżące w żłobie. Gdy Je ujrzeli, opowiedzieli o tym, co im zostało objawione o tym Dziecięciu.A wszyscy, którzy to słyszeli, dziwili się temu, co im pasterze opowiadali. Lecz Maryja zachowywała wszystkie te sprawy i rozważała je w swoim sercu. A pasterze wrócili wielbiąc i wysławiając Boga za wszystko, co słyszeli i widzieli, jak im to było powiedziane.

Oto słowo Pańskie.

Msza w dzień

PIERWSZE CZYTANIE
Iz 52,7-10

Cała ziemia zobaczy zbawienie Boże

Czytanie z Księgi proroka Izajasza

O jak są pełne wdzięku na górach
nogi zwiastuna radosnej nowiny,
który ogłasza pokój, zwiastuje szczęście,
który obwieszcza zbawienie,
który mówi do Syjonu:
„Twój Bóg zaczął królować”.
Głos! Twoi strażnicy podnoszą głos,
razem wznoszą okrzyki radosne,
bo oglądają na własne oczy
powrót Pana na Syjon.
Zabrzmijcie radosnym śpiewaniem,
wszystkie ruiny Jeruzalem!
Bo Pan pocieszył swój lud,
odkupił Jeruzalem.
Pan obnażył już swe ramię święte
na oczach wszystkich narodów;
I wszystkie krańce ziemi zobaczą
zbawienie naszego Boga.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 98,1,2-3ab,3cd-4,5-6

Refren: Ziemia ujrzała swego Zbawiciela.

Śpiewajcie Panu pieśń nową,
albowiem uczynił cuda.
Zwycięstwo Mu zgotowała Jego prawica
i święte ramię Jego.

Pan okazał swoje zbawienie,
na oczach pogan objawił swoją sprawiedliwość.
Wspomniał na dobroć i wierność swoją
dla domu Izraela.

Ujrzały wszystkie krańce ziemi
zbawienie Boga naszego.
Wołaj z radości na cześć Pana, cała ziemio,
cieszcie się, weselcie i grajcie.

Śpiewajcie Panu przy wtórze cytry,
przy wtórze cytry i przy dźwięku harfy.
Przy trąbach i przy dźwięku rogu,
na oczach Pana i Króla się radujcie.

DRUGIE CZYTANIE
Hbr 1,1-6

Bóg przemówił do nas przez Syna

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Wielokrotnie i na różne sposoby przemawiał niegdyś Bóg do ojców przez proroków, a w tych ostatecznych dniach przemówił do nas przez Syna. Jego to ustanowił dziedzicem wszystkich rzeczy, przez Niego też stworzył wszechświat.

Ten Syn, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego istoty, podtrzymuje wszystko słowem swej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy Majestatu na wysokościach. On o tyle stał się wyższym od aniołów, o ile odziedziczył wyższe od nich imię.

Do którego bowiem z aniołów powiedział kiedykolwiek: „Ty jesteś moim Synem, Jam Cię dziś zrodził?” I znowu: „Ja będę Mu ojcem, a On będzie mi synem”. Skoro zaś znowu wprowadzi Pierworodnego na świat, powie: „Niech Mu oddają pokłon wszyscy aniołowie Boży”.

Oto słowo Boże

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Alleluja, alleluja, alleluja

Zajaśniał nam dzień święty,
pójdźcie narody, oddajcie pokłon Panu,
bo wielka światłość zstąpiła dzisiaj na ziemię.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
J 1,1-18

Słowo stało się ciałem

Słowa Ewangelii według świętego Jana

Na początku było Słowo,
a Słowo było u Boga,
i Bogiem było Słowo.
Ono było na początku u Boga.
Wszystko przez Nie się stało,
a bez Niego nic się nie stało,
co się stało.
W Nim było życie,
a życie było światłością ludzi,
a światłość w ciemności świeci
i ciemność jej nie ogarnęła.

Pojawił się człowiek posłany przez Boga,
Jan mu było na imię.
Przyszedł on na świadectwo,
aby zaświadczyć o Światłości,
by wszyscy uwierzyli przez niego.
Nie był on światłością,
lecz posłanym, aby zaświadczyć o Światłości.

Była Światłość prawdziwa,
która oświeca każdego człowieka,
gdy na świat przychodzi.
Na świecie było Słowo,
a świat stał się przez Nie,
lecz świat Go nie poznał.
Przyszło do swojej własności,
a swoi Go nie przyjęli.
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,
tym, którzy wierzą w imię Jego,
którzy ani z krwi,
ani z żądzy ciała,
ani z woli męża,
ale z Boga się narodzili.

Słowo stało się ciałem
i zamieszkało między nami.
I oglądaliśmy Jego chwałę,
chwałę, jaką Jednorodzony otrzymuje od Ojca,
pełen łaski i prawdy.

Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach: „Ten był, o którym powiedziałem: Ten, który po mnie idzie, przewyższył mnie godnością, gdyż był wcześniej ode mnie”. Z Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy Prawo zostało nadane przez Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o Nim pouczył.

Oto słowo Pańskie.

26 grudnia  św. Szczepana

PIERWSZE CZYTANIE

Dz 6,8-10;7,54-60

Ukamienowanie św. Szczepana

Czytanie z Dziejów Apostolskich

Szczepan pełen łaski i mocy działał cuda i znaki wielkie wśród ludu. Niektórzy zaś z synagogi, zwanej synagogą Libertynów i Cyrenejczyków, i Aleksandryjczyków, i tych, którzy pochodzili z Cylicji i z Azji, wystąpili do rozprawy ze Szczepanem. Nie mogli jednak sprostać mądrości i Duchowi, z którego natchnienia przemawiał.

Gdy usłyszeli to, co mówił, zawrzały gniewem ich serca i zgrzytali zębami na niego.

A on pełen Ducha Świętego patrzył w niebo i ujrzał chwałę Bożą i Jezusa, stojącego po prawicy Boga. I rzekł: „Widzę niebo otwarte i Syna Człowieczego, stojącego po prawicy Boga”.

A oni podnieśli wielki krzyk, zatkali sobie uszy i rzucili się na niego wszyscy razem. Wyrzucili go poza miasto i kamienowali, a świadkowie złożyli swe szaty u stóp młodzieńca, zwanego Szawłem.

Tak kamienowali Szczepana, który modlił się: „Panie Jezu, przyjmij ducha mego!” A gdy osunął się na kolana, zawołał głośno: „Panie, nie poczytaj im tego grzechu”.

Po tych słowach skonał.

Oto słowo Boże

PSALM RESPONSORYJNY

Ps 31,3cd-4.6 i 8ab.16-17

Refren: W ręce Twe, Panie, składam ducha mego.

Bądź dla mnie skałą schronienia,
warownią, która ocala.
Ty bowiem jesteś moją skałą i twierdzą,
kieruj mną i prowadź przez wzgląd na swe imię.

W ręce Twoje powierzam ducha mego:
Ty mnie odkupisz, Panie, Boże.
Weselę się i cieszę się Twoim miłosierdziem,
boś wejrzał na moją nędzę.

W Twoim ręku są moje losy,
wyrwij mnie z rąk wrogów i prześladowców.
Niech Twoje oblicze zajaśnieje nad Twym sługą:
wybaw mnie w swym miłosierdziu.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ

Ps 118,26a i 27a

Alleluja, alleluja, alleluja

Błogosławiony, który przybywa w imię Pańskie,
Pan jest Bogiem i daje nam światło.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA

Mt 10,17-22

Duch Ojca waszego będzie mówił przez was

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich Apostołów:

„Miejcie się na baczności przed ludźmi. Będą was wydawać sądom i w swych synagogach będą was biczować. Nawet przed namiestników i królów będą was wodzić z mego powodu, na świadectwo im i poganom. Kiedy was wydadzą, nie martwcie się o to, jak ani co macie mówić. W owej bowiem godzinie będzie wam poddane, co macie mówić.

Gdyż nie wy będziecie mówili, lecz Duch Ojca waszego będzie mówił przez was. Brat wyda brata na śmierć i ojciec syna; dzieci powstaną przeciw rodzicom i o śmierć ich przyprawią. Będziecie w nienawiści u wszystkich z powodu mego imienia. Lecz kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony’.

Oto słowo Pańskie

Dodaj komentarz: