Uroczystość ZSP w Lubaniu 02.09.2016 roku

„Tworzymy historię” czyli nadanie szkole imienia patronalnego oraz poświęcenie sztandaru

Zespołowi Szkół Ponadgimnazjalnych im. Stefana Drzewieckiego

Zdjęcia dokumentujące opisaną niżej uroczystość można znaleźć pod tym adresem https://goo.gl/photos/wWCyjUXSsiSBGbmx7

   Drugi września 2016 roku to dla społeczności naszej szkoły historyczny moment. Dzisiaj bowiem został zwieńczony piękną uroczystością kilkumiesięczny proces wyboru i zatwierdzenia (najpierw przez uczniów i grono pedagogiczne, a potem przez organ prowadzący) patrona szkoły – Stefana Drzewieckiego.

   Uroczystość przebiegła w dwóch odsłonach. Pierwszą była uroczysta Eucharystia, której przewodniczył Wicedziekan Dekanatu Lubań, ks. Kanonik Kazimierz Gębarowski w asyście proboszcza parafii p.w. św. Maksymiliana Kolbego, ks. Janusza Barskiego.

Już słowa wstępu podkreślały wyjątkowy charakter dzisiejszej uroczystości. Oto bowiem tożsamość naszej szkoły zyskała nie tylko wzór do naśladowania, patrona, ale także sztandar, który będzie nam towarzyszyć w ważnych momentach szkolnej rzeczywistości. Do jego wielkiej wartości nawiązał wielokrotnie w rozważaniu ks. Kazimierz: „Na Waszym sztandarze zostały umieszczone trzy podstawowe wartości: BÓG – HONOR – OJCZYZNA /…/ Ważne jest to, że są dostrzegane, ale równie istotna jest ich hierarchia /…/ Wasz sztandar przypomina o potrzebie powrotu do Boga, aby kierując się szeroko pojętą postawą honoru budować teraźniejszość i przyszłość Ojczyzny (traktowanej jako realna rzeczywistość, a nie hasło na transparentach)”. Do tego także nawiązały słowa życzeń i gratulacji kończących mszę św.

Ważnym momentem naszej dzisiejszej modlitwy było poświęcenie sztandaru, przyniesionego przez grono Rodziców naszych uczniów – chwila bardzo podniosła i wzruszająca. No i jeszcze jeden element warty podkreślenia – mimo, iż rok szkolny rozpoczął się wczoraj, nie było problemu ze znalezieniem wśród naszych uczniów osób, które zadbały o piękny przebieg liturgii (w tym liturgii słowa, która z pewnością stawiała przed naszą młodzieżą wysokie wymagania).

   Druga odsłona odbyła się w naszej szkole. Osobą prowadzącą była pedagog szkolna, pani Joanna Schabowska. Wyjątkowy charakter podkreśliła duża liczba gości, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. W uroczystości wzięli bowiem udział:

– posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, przewodnicząca Zarządu Komitetu terenowego PiS powiat legnicki, pani Ewa Zofia Szymańska;

– starosta lubański, pan Walery Czarnecki;

– zastępca Burmistrza Miasta Lubań, pan Mariusz Tomiczek

– przewodnicząca Rady Powiatu Lubańskiego, wiceprzewodnicząca Komisji Rewizyjnej, pani Teresa Dudkiewicz-Kozań;

– przewodnicząca Komisji Oświaty i Kultury, pani Iwona Korzeniowska-Wojsa;

– prezes Zarządu Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych sp. z o.o., pan Michał Turkiewicz;

– prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Lubań sp. z o.o., pan Marek Kamiński;

– partner w CONTOUR 2000 S.C., pan Grzegorz Więckowski;

– reprezentujący „Bezpieczną Przyszłość”, wieloletni członek Rady Rodziców, pan Andrzej Adamczuk;

– reprezentujący Komendanta Powiatowego Policji w Lubaniu, kom. Przemysław Rudzik;

– komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Lubaniu, st. bryg. mgr inż. Roman Mroczkowski;

– dyrektor aresztu śledczego w Lubaniu, mjr Wiesław Zwiefka;

– reprezentujący Nadleśnictwo Świeradów mgr inż. Lubomir Leszczyński;

– reprezentacja lubańskiego koła Związku Sybiraków;

– wicedyrektor Gimnazjum nr 3 im. Euroregionu Nysa w Lubaniu;

– wicedyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kombatantów Ziemi Lubańskiej, mgr inż. Małgorzata Gut-Twardowska;

– dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Adama Mickiewicza w Lubaniu, mgr Marta Czarniecka;

– dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lubaniu, mgr Barbara Madejska;

– dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury w Lubaniu, pan Marek Kachniarz;

– dyrektor Zespołu Placówek Resocjalizacyjnych w Smolniku, pani Ewa Krupicka;

– dyrektor Szkoły Muzycznej I stopnia w Lubaniu, pan Paweł Okienko;

– dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji, pani Anna Adamska.

Tę część rozpoczęło wciągnięcie flagi państwowej na maszt przy dźwiękach (i śpiewie) hymnu narodowego. Następnie dyrektor szkoły, mgr inż. Eugeniusz Wiktor Zdunek powitał przybyłych gości i zaprosił do udziału w akcie nadania szkole imienia, który zainicjowało odczytanie przez Przewodniczącą Rady Powiatu Uchwały Rady Powiatu Lubańskiego o nadaniu imienia Stefana Drzewieckiego szkołom wchodzącym w skład Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaniu.

Po odczytaniu uchwały pani Poseł, pan Starosta i zastępca Burmistrza, Dyrektor szkoły wraz z ks. Januszem Barskim i przedstawicielami Samorządu Uczniowskiego udali się do gmachu szkoły, aby odsłonić i poświęcić pamiątkową tablicę. Ceremonii tej towarzyszyła grupa młodzieży z klas liceum oraz trójki klasowe wszystkich szkół wchodzących w skład ZSP.

Po powrocie rozpoczął się kolejny akt ceremonii przekazania sztandaru – symboliczne umocowanie pamiątkowych gwoździ umieszczonych na drzewcu sztandaru. Dokonali tego zaproszeni przez Pana Dyrektora goście: Starosta Powiatu Lubańskiego, pan Walery Czarnecki; Prezes Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Lubaniu, pan Marek Kamiński; Prezes  Zakładu Gospodarki i Usług Komunalnych w Lubaniu, pan Michał Turkiewicz oraz przewodnicząca Rady Rodziców, pani Justyna Satora.

Bardzo symbolicznym i emocjonalnym momentem stało się przekazanie sztandaru Panu Dyrektorowi przez przedstawicieli Rady Rodziców, a następnie wręczenie go pocztowi sztandarowemu szkoły. Wtedy właśnie padły te ważne słowa: „Przyjmując sztandar wyrażam serdeczne podziękowanie za tak cenny dar. Pragnę zapewnić, że jest on symbolem wartości, które są i będą fundamentem pracy wychowawczej naszej szkoły” (dyrektor szkoły mgr inż. Eugeniusz Wiktor Zdunek), „My, uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaniu, przyjmując ten sztandar przyrzekamy otaczać go czcią i dbać o to, by właściwym postępowaniem i rzetelną nauką pracować na dobre imię szkoły, naszego miasta i naszej Ojczyzny” (Konrad Sindrewicz w imieniu społeczności uczniowskiej). Po ich wypowiedzeniu odbyła się prezentacja sztandaru.

W kilku momentach dzisiejszej uroczystości podkreślano wielką i wyjątkową rangę sztandaru, towarzyszącego najważniejszym wydarzeniom rzeczywistości szkolnej. Do grona takich należy z pewnością zaliczyć ślubowanie – dzisiaj po raz pierwszy złożone przez przedstawicieli uczniów na otrzymany i poświęcony sztandar: „My, uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Lubaniu, w obecności rodziców, nauczycieli i zaproszonych gości – naszej Ojczyźnie, Rzeczypospolitej Polskiej, Patronowi i Tobie, Szkoło – uroczyście ślubujemy:

– uczciwą nauką i pracą służyć prawdzie, sprawiedliwości i pokojowi…

– wyrabiać w sobie silną wolę i koleżeństwo, uczynność, odwagę i prawdomówność…

– strzec honoru i dobrego imienia naszej szkoły…

– z młodzieńczym zapałem i wiarą wytrwania pod tym sztandarem jednoczyć wysiłki dla dobra szkoły, miasta i Ojczyzny…”. Zakończeniem tej części uroczystości stało się złożenie kwiatów przy tablicy patrona przez delegację społeczności uczniowskiej.

To jednak nie koniec dzisiejszego obchodu. Jego zwieńczeniem stały się wystąpienia kilku osób – bardzo ciepłe, podkreślające piękno przeżytego przed chwilą czasu i kierujące w naszą stronę serdeczne życzenia. Pierwszym mówcą stał się Pan Dyrektor, który – zwracając się najpierw do Rodziców, przybyłych Gości i Przyjaciół naszej szkoły – podziękował za zaangażowanie i dobrą współpracę. Szczególnie emocjonalnie wybrzmiały słowa skierowane do braci uczniowskiej: „Jestem, jesteśmy z Was bardzo dumni. Bez Was ta uroczystość nie miałaby sensu. Nasza szkoła /…/ to placówka ucząca szacunku dla tradycji, umiłowania Ojczyzny, wychowująca w duchu tolerancji i otwartości”.

Równie serdecznie zabrzmiały gratulacje i życzenia pani poseł Ewy Zofii Szymańskiej oraz Starosty Lubańskiego, pana Walerego Czarneckiego: „W życiu człowieka zawsze przychodzi chwila, nadająca mu tożsamość /…/ Taki moment właśnie teraz przeżywacie Wy”. Przypominając o pierwowzorze dzisiejszych sztandarów – orłach legionów rzymskich – mówca podkreślił ich wielkie znaczenie: „Budziły honor i odwagę /…/ broniono ich aż do utraty życia /…/ a ich utrata powodowała upadek tego, co legiony tworzyło”. Podkreślając innowacyjność myśli technicznej patrona szkoły Pan Starosta życzył, aby wzorując się na niej naszym uczniom nie brakowało kreatywności i zaangażowania w poszerzaniu granic zdobywanej wiedzy.

Również, odczytany przez pana Mariusza Tomiczka, list Burmistrza Miasta Lubań, Arkadiusza Słowińskiego, podkreślał wielkie znaczenie dzisiejszego wydarzenia: „W życiu człowieka bardzo ważne są symbole /…/ niektóre z nich są otaczane nawet czcią. Takim symbolem jest właśnie sztandar /…/ Przy nim twórzcie wspólnotę opartą o honor i dbałość o teraźniejszość i przyszłość Ojczyzny”.

Dzisiejszy akt stał się okazją do spotkania międzypokoleniowego – wzięli w nim bowiem udział przedstawiciele lubańskiego koła Związku Sybiraków. Gratulując pięknej uroczystości życzyli naszej społeczności także pogłębiania świadomości swojej tożsamości.

Tę ostatnią już część oficjalnej odsłony uroczystości zakończył swoim wystąpieniem, reprezentujący Nadleśnictwo Świeradów, mgr inż. Lubomir Leszczyński. Wspomniał m.in. swoje czasy szkolne i wielkie emocje towarzyszące chwilom przeżywanym w cieniu sztandaru szkolnego.

 

    Opisana uroczystość przeszła już do historii, tworząc ją jednocześnie w najnowszej odsłonie. Jako jej uczestnicy dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w jej organizację i przebieg. Dziękujemy także Gościom, którzy zaszczycili nas swoją obecnością. Ufamy, że ten czas pozostanie na długo w naszej pamięci, która będzie nas motywowała do kreatywnej i dynamicznej postawy na co dzień.

 

Dodaj komentarz: