Podsumowanie wyborów do Rady Parafialnej

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU ORAZ PODSUMOWANIE
WYNIKÓW WYBORÓW DO RADY PARAFIALNEJ
W PARAFII PW. ŚW. MAKSYMILIANA KOLBEGO W LUBANIU-KSIĘGINKACH
28.02.2016 roku

*** W dniu 28.02.2016 roku w parafii pw. św. Maksymiliana Kolbego w Lubaniu-Księginkach odbyły się wybory do Rady Parafialnej.
*** Każdorazowe głosowanie miało miejsce po zakończeniu mszy św. (o godz. 8:30, 10:00 i 11:30). Po błogosławieństwie proboszcz jeszcze raz wyjaśnił zasady głosowania, po czym członkowie komisji przekazali uczestnikom liturgii karty do głosowania. Po modlitwie do Ducha Świętego parafianie dokonywali wyboru kandydatów. Wypełnione karty składano w przygotowanej urnie, nad którą czuwało dwóch członków komisji.
*** Nad przebiegiem wyborów czuwały komisje złożone z członków Rady Parafialnej II kadencji:
— godz. 8:30 — Beata Kwiecińska, Małgorzata Milewska, Alicja Kwiecińska, Roman Pawlak
— godz. 10:00 — Kazimiera Hałajko, Andrzej Rutka, Martyna Kleszczyńska, Dominika Szydło
— godz. 11:30 — Małgorzata Kleszczyńska, Jadwiga Pałka, Irena Skowron, Ryszard Piekarski
*** Podsumowanie wyborów nastąpiło po sumie parafialnej. Otwarcia urny oraz podliczenia głosów dokonano w obecności komisji w składzie:
— Małgorzata Kleszczyńska
— Alicja Kwiecińska
— Ryszard Piekarski
— proboszcz ks. Janusz Barski
*** Do wyborów przygotowano 250 kart do głosowania. Po ich zakończeniu pozostało 86 pustych kart – w urnach złożono 164 karty (z tego 4 puste).
*** W niedzielnej liturgii wzięło udział 195 pełnoletnich Parafian – w wyborach wzięło więc udział 84,1% uczestników mszy św.
*** Zestawienie otrzymanych głosów:
– Czerwińska Beata —- 5
– Czerwiński Edward —- 18
– Figurska Marta —- 7
– Glazer Emilia —- 10
– Grochol Dorota —- 10
– Kleszczyńska Małgorzata —- 31
– Kwaśniak Dariusz —- 23
– Kwaśniak Grażyna —- 19
– Kwiecińska Alicja —- 28
– Kwiecińska Beata —- 30
– Najwer Marcin —- 4
– Pałka Jadwiga —- 22
– Pawlak Roman —- 12
– Piekarski Ryszard —- 28
– Rutka Andrzej —- 15
– Skowron Anna —- 8
– Skowron Irena —- 8
– Skowron Ryszard —- 8
– Słabicka Anna —- 2
– Stawiarski Marian —- 9
– Strzelińska Katarzyna —- 1
– Szydło Dominika —- 13
*** Komisja ustaliła próg wyborczy na 10 głosów włącznie.
*** Zgodnie z ogłoszeniami w niedzielę (06.03) odbędą się po każdej mszy św. konsultacje z kandydatami dotyczące wyników wyborów.
*** Wybory zarządu Rady odbędą się w niedzielę (06.03) o godz. 15:00.
*** Składam gorące „Bóg zapłać” komisjom wyborczym za poświęcony nam czas i sprawność przeprowadzenia procedury wyborczej oraz Parafianom – za liczny udział i zauważalną odpowiedzialność oddanych głosów (świadczy o tym m.in. fakt zaledwie 4 kart ze wskazaniami trzech kandydatów oraz 4 kart pustych)

proboszcz
Ks. Janusz Barski

Dodaj komentarz: