Wniebowstąpienie Pańskie 24.05.2009 r.

wniebowst11.Przeżywamy dzisiaj uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. Siostry Magdalenki od Pokuty w Lubaniu serdecznie zapraszają na Rodzinny Festyn Charytatywny „Iskierka Miłości”, który odbędzie się dzisiaj od godz. 15:00.
2. Za tydzień, w niedzielę Zesłania Ducha Świętego. Kończymy liturgiczny okres Wielkanocy.
3. Sprawozdanie ze zbiórki w Niedzielę Parafialną
4. Przypominam, że nabożeństwa majowe odbywają się codziennie (od wtorku do soboty) po Mszy św. /ok. g. 17:30/, w niedziele – po sumie parafialnej. W środy i soboty nabożeństwo prowadzi parafialna Schola EDEN.
5. W najbliższą środę nabożeństwo majowe poprzedzi uroczystość poświęcenia groty NMP, na którą szczególnie zapraszam jej budowniczych. Raz jeszcze składam gorące „Bóg zapłać” wszystkim, którzy włączyli się w to dzieło – w szczególny sposób p.Krzysztofowi Mucha (który wykonał olbrzymią pracę) oraz odpowiedzialnemu za całokształt prac p. Janowi Piskozubowi.
6. W tym tygodniu wspominamy:
– we wtorek(26.05) – św. Filipa Nereusza
– w piątek (29.05) – św. Urszulę Ledóchowską
– w niedzielę (31.05) – Zesłanie Ducha Świętego

WSZYSTKIM SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA
SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA –
PRZEDE WSZYSTKIM ZDROWIA I OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH,
WYPRASZANYCH PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII, ŚW. MAKSYMILIANA.

7. W najbliższy wtorek obchodzimy Dzień Matki. Pamiętajmy szczególnie w tym dniu o naszych Mamach – prosząc dla żyjących o Boże błogosławieństwo i zdrowie; dla zmarłych zaś o dar nieba. Te intencje będziemy mogli ofiarować podczas uroczystej Mszy św. we wtorek, sprawowanej w intencji wszystkich naszych Mam. Serdecznie zapraszam także w imieniu dzieci z naszej świetlicy, które przygotowały z tej okazji okolicznościowy program.
8. W tym tygodniu odbędą się następujące spotkania:
+ w środę (27.05) – o godz. 15:00 próba dzieci komunijnych; po Mszy św. próba dzieci rocznicowych
+ w czwartek (28.05) – po Mszy św. próba dzieci I-komunijnych
+ w piątek (29.05) – po Mszy św. próba dzieci rocznicowych
9. W najbliższy wtorek zapraszam na godz. 19:00 osoby, które chciałyby się włączyć w przygotowania 2 Festynu Dziecięcego w naszej parafii.
10. W tym tygodniu spotkanie LSO połączone z próbą dzieci I-komunijnych odbędzie się w czwartek po Mszy św.
11. W sobotę (30.05) o godz. 11:00 spowiedź dzieci I-komunijnych i rodziców.
12. Z racji uroczystości I Komunii św. w przyszłą niedzielę ulega zmianie program Mszy św. Zostaną one odprawione o godz. 8:30 i 11:00 (uroczystość I Komunii św.). Nabożeństwo popołudniowe połączone z ostatnią „majówką” o godz. 16:30.
13. Parafia p.w. św. Jadwigi Śl. w Lubaniu zaprasza na Festyn Parafialny z okazji Dnia Matki i Dziecka, który odbędzie się w sobotę, 30.05, na stadionie sportowym przy ul. Działkowej. Odnośny plakat znajduje się w gablocie.
14. Parafia p.w. Wniebowzięcia NMP w Zarębie organizuje młodzieżową pielgrzymkę do Częstochowy w sobotę, 20.06.2009 r. na XI Spotkanie Młodych na Jasnej Górze. Odnośny plakat ze szczegółowymi informacjami został umieszczony w gablocie.
15. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Legnickiej serdecznie zaprasza wszystkich chętnych na Wakacyjne Obozy Języków Obcych, które odbędą się w nadmorskiej miejscowości Ustka. Bliższe informacje znajdują się w gablocie.
16. Zachęcam do lektury prasy katolickiej. Tygodnik „Niedziela” (z bezpłatnym dodatkiem finansowym) przedstawia m.in. obszerny materiał poświęcony Stefanowi Kardynałowi Wyszyńskiemu i rotmistrzowi Witoldowi Pileckiemu oraz refleksję nad problemem adopcji. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy m.in. o I Ogólnopolskim Tygodniu Biblijnym, zawodach w Siekierczynie oraz o planowanych obchodach Dnia Matki w Jeleniej Górze. W najnowszym numerze „Gościa Niedzielnego” znajdziemy m.in. podsumowanie pielgrzymki Papieża do Ziemi Świętej, reportaż z odpustu w Fatimie oraz przestrogę przed zaciąganiem łatwych kredytów.

*****************************************

Czytania mszalne
Pierwsze czytanie

z Dziejów Apostolskich
Pierwszą książkę napisałem, Teofilu, o wszystkim, co Jezus czynił i nauczał od początku aż do dnia, w którym udzielił przez Ducha Świętego poleceń apostołom, których sobie wybrał, a potem został wzięty do nieba. Im też po swojej męce dał wiele dowodów, że żyje: ukazywał się im przez czterdzieści dni i mó¬wił o królestwie Bożym. A podczas wspólnego posiłku kazał im nie odchodzić z Jerozolimy, ale oczekiwać obietnicy Ojca. Mówił: „Słyszeliście o niej ode Mnie: Jan chrzcił wodą, ale wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni Duchem Świętym”. Zapytywali Go zebrani: „Panie, czy w tym czasie przywró¬cisz królestwo Izraela?”. Odpowiedział im: „Nie wasza to rzecz znać czasy i chwile, które Ojciec ustalił swoją władzą, ale gdy Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami w Jerozolimie i w całej Judei, i w Samarii, i aż po krańce ziemi”. Po tych słowach uniósł się w ich obecności w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu. Kiedy uporczywie wpatrywali się w Niego, jak wstępował do nieba, przystąpili do nich dwaj mężowie w białych szatach. I rzekli: „Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie i wpatrujecie się w niebo? Ten Jezus, wzięty od was do nieba, przyjdzie tak samo, jak widzieliście Go wstępującego do nieba”.
Dz 1,1-11

Psalm Responsoryjny
Refren: Pan wśród radości wstępuje do nieba lub: Alleluja.

Wszystkie narody klaskajcie w dłonie,
radosnym głosem wykrzykujcie Bogu,
bo Pan Najwyższy straszliwy,
jest wielkim Królem nad całą ziemią.
Refren
Bóg wstępuje wśród radosnych okrzyków,
Pan wstępuje przy dźwięku trąby.
Śpiewajcie psalmy Bogu, śpiewajcie,
śpiewajcie Królowi naszemu,
śpiewajcie.
Refren
Gdyż Bóg jest Królem całej ziemi,
hymn zaśpiewajcie!
Bóg króluje nad narodami,
Bóg zasiada na swym świętym tronie.
Refren
Ps 47 (46), 2-3. 6-7. 8-9 (R.: por. 6)

Drugie czytanie

Z Listu świętego Pawła Apostoła do Efezjan
Bracia: Bóg Pana naszego Jezusa Chrystusa, Ojciec chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia w głębszym poznawaniu Jego samego, to znaczy światłe oczy dla waszego serca, tak byście wiedzieli, czym jest nadzieja waszego powołania, czym bogactwo chwały Jego dziedzictwa wśród świętych i czym przemożny ogrom Jego mocy względem nas, wierzących, na podstawie działania Jego potęgi i siły, z jaką dokonał dzieła w Chrystusie, gdy wskrzesił Go z martwych i posadził po swojej prawicy na wyżynach niebieskich, ponad wszelką Zwierzchnością i Władzą, i Mocą, i Panowaniem, i ponad wszelkim innym imieniem, wzywanym nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod Jego stopy, a Jego samego ustanowił nade wszystko Głową dla Kościoła, który jest Jego Ciałem, Pełnią Tego, który napełnia wszystko na wszelki sposób.
Ef 1,17-23

Śpiew przed Ewangelią
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja
Idźcie i nauczajcie wszystkie narody,
Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata.
Aklamacja: Alleluja, alleluja, alleluja
Mt 28,19.20

Ewangelia

Zakończenie Ewangelii według św. Marka
Jezus, ukazawszy się Jedenastu, powiedział do nich: „Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony. Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: W imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk i jeśliby co zatrutego wypili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą i ci odzyskają zdrowie”. Po rozmowie z nimi Pan Jezus został wzięty do nieba i zasiadł po prawicy Boga. Oni zaś poszli i głosili Ewangelię wszędzie, a Pan współdziałał z nimi i potwierdzał naukę znakami, które jej towarzyszyły.
Mk 16,15-20

Dodaj komentarz: