7. niedziela zwykła 19.02.2017 roku

*** Przeżywamy 7. niedzielę zwykłą. Jest to NIEDZIELA PARAFIALNA.

*** Wspomnienia tygodnia:

— środa (22.02) — Katedry św. Piotra Apostoła (święto)

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

*** W związku z poruszanym dzisiaj tematem sprzątania kościoła: Rada Parafialna deleguje do kontaktów z osobami zainteresowanymi sprzątaniem kościoła następujące osoby: Małgorzata Milewska (godz. 8:30); Anna Skowron i Dominika Szydło (go9dz. 10:00); Irena Skowron (godz. 11:30). O ile pojawią się zgłoszenia rozpoczniemy zbiórkę funduszów na ten cel – w każdą 4. niedzielę miesiąca).

*** Na dawnym stoliku prasowym zostały umieszczone informatory dotyczące przekazania 1% na Caritas Diecezji Legnickiej.

*** Próba Scholi w sobotę o godz.10:00.

*** W 1. niedzielę Wielkiego Postu (05.03) rozpoczyna się w parafii św. Jadwigi Śląskiej w Lubaniu kolejny cykl nauk przedmałżeńskich.

*** Zapraszamy do udziału w krucjacie modlitewnej 40 Dni dla Życia. Aby przyłączyć się do krucjaty, wystarczy zadeklarować jedną godzinę osobistej bądź rodzinnej modlitwy w intencji nienarodzonych dzieci. Modlitwa może odbywać się w domu lub w kościele. Zapisy są przyjmowane w dni robocze pod numerem telefonu widocznym na plakacie w gablocie. Modlitwa rozpocznie się w Środę Popielcową, a zakończy w Niedzielę Palmową.

*** Trwa sezon grzewczy. W związku z tym zwracam się z gorącą prośbą o zamykanie drzwi wejściowych do kościoła (!!!).

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej. W najnowszym numerze „Niedzieli” [którego tematem jest „Wiek XXI wiekiem cudów”] przeczytamy m.in. o 3. Międzynarodowym Dniu Modlitwy i Refleksji nt. Walki z Handlem Ludźmi; o kapitanie żeglugi wielkiej, pani Danucie Kobylińskiej-Walas; o wizycie kanclerz Angeli Merkel w Polsce; o problemie narastającego zjawiska uzależnień młodzieży; o przygotowaniach Ekstremalnej Drogi Krzyżowej 2017; o dzisiejszej wiedzy nt. okrągłego Stołu. W „Niedzieli Legnickiej” przeczytamy m.in. o pokazie obrazu księcia Jerzego Wilhelma (ostatniego z rodu Piastów legnicko-brzeskich) oraz przedstawieniu procesu konserwacji w legnickim kościele św. Jana Chrzciciela; o nocnym czuwaniu 130-osobowej grupy pielgrzymów z diecezji na Jasnej Górze; o wielkopostnych przygotowaniach KSM-u diecezji legnickiej; o III Bolesławieckim Przeglądzie Kolęd i Pastorałek; o krajowym spotkaniu dyrektorów diecezjalnych ds. misji w Szklarskiej Porębie. Młodym dedykuję „Niedzielę młodych”. Dzisiaj w „Gościu Niedzielnym” m.in. o oczekiwaniach wobec podróży specjalnego wysłannika papieża Franciszka do Medjugorja; o tym, dlaczego teologia ciała opracowana przez św. Jana Pawła II ciągle nie trafiła do katolików w Polsce, ale i w całym Kościele; o studniówce z klasą. Najmłodszym Parafianom dedykuję „Małego Gościa Niedzielnego” zachęcającego do wielkopostnej akcji „Ratujmy razem świat!” oraz zapraszającego na targi, gdzie w jednym miejscu znalazło się 70 tysięcy zabawek.

PIERWSZE CZYTANIE
Kpł 19,1-2.17-18

Przykazania miłości bliźniego

Czytanie z Księgi Kapłańskiej

Pan powiedział do Mojżesza: „Mów do całej społeczności synów Izraela i powiedz im: Bądźcie świętymi, bo Ja jestem święty, Pan, Bóg wasz!

Nie będziesz żywił w sercu nienawiści do brata. Będziesz upominał bliźniego, aby nie zaciągnąć winy z jego powodu. Ne będziesz szukał pomsty, nie będziesz żywił urazy do synów twego ludu, ale będziesz kochał bliźniego jak siebie samego. Ja jestem Pan”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 103,1-2.3-4.8 i 10.12-13

Refren: Pan jest łaskawy, pełen miłosierdzia.

Błogosław, duszo moja, Pana,
i wszystko, co jest we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana
i nie zapominaj o wszystkich Jego dobrodziejstwach.

On odpuszcza wszystkie twoje winy
i leczy wszystkie choroby.
On twoje życie ratuje od zguby,
obdarza cię łaską i zmiłowaniem.

Miłosierny jest Pan i łaskawy,
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Nie postępuje z nami według naszych grzechów
ani według win naszych nam nie odpłaca.

Jak odległy jest wschód od zachodu,
tak daleko odsunął od nas nasze winy.
Jak ojciec lituje się nad dziećmi,
tak Pan się lituje nad tymi, którzy się Go boją.

DRUGIE CZYTANIE
1 Kor 3,16-23

Prawdziwa mądrość to trwać przy Chrystusie

Czytanie z Pierwszego Listu św. Pawła Apostoła do Koryntian

Bracia:
Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? Jeżeli ktoś zniszczy świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest święta, a wy nią jesteście.

Niechaj się nikt nie łudzi. Jeśli ktoś spośród was mniema, że jest mądry na tym świecie, niech się stanie głupim, by posiadł mądrość. Mądrość bowiem tego świata jest głupstwem u Boga. Zresztą jest napisane: „On udaremnia zamysły przebiegłych” lub także: „Wie Pan, że próżne są zamysły mędrców”.

Nikt przeto niech się nie chełpi z powodu ludzi. Wszystko bowiem jest wasze: czy to Paweł, czy Apollos, czy Kefas; czy to świat, czy życie, czy śmierć, czy to rzeczy teraźniejsze, czy przyszłe; wszystko jest wasze, wy zaś Chrystusa, a Chrystus Boga.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
1 J 2,5

Alleluja, alleluja, alleluja

Kto zachowuje naukę Chrystusa,
w tym naprawdę miłość Boża jest doskonała.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Mt 5,38-48

Przykazanie miłości nieprzyjaciół

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus powiedział do swoich uczniów: „Słyszeliście, że powiedziano: «Oko za oko i ząb za ząb». A Ja wam powiadam: Nie stawiajcie oporu złemu. Lecz jeśli cię kto uderzy w prawy policzek, nadstaw mu i drugi. Temu, kto chce prawować się z tobą i wziąć twoją szatę, odstąp i płaszcz. Zmusza cię kto, żeby iść z nim tysiąc kroków, idź dwa tysiące. Daj temu, kto cię prosi, i nie odwracaj się od tego, kto chce pożyczyć od ciebie.

Słyszeliście, że powiedziano: «Będziesz miłował swego bliźniego», a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A Ja wam powiadam: Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują; tak będziecie synami Ojca waszego, który jest w niebie; ponieważ On sprawia, że słońce Jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i On zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych.

Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? I jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec wasz niebieski”.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz:

  • Beata pisze:

    Dziękuję za tak wspaniale prowadzoną stronę Waszej parafii, dzięki niej mogłam przeczytać Słowo Boże z dzisiejszej niedzieli, ponieważ jestem przeziębiona, nie byłam dziś na mszy świętej, a Wy umożliwiliście mi odczytanie dziesiejszego przesłania. Jeszcze raz dziękuję. B. Król