9 niedziela zwykła 29.05.2016 roku

*** Przeżywamy 9 niedzielę zwykłą. Msze św. w tygodniu o godz. 17:00 – w oktawie Bożego Ciała (do czwartku włącznie) będzie je wieńczyć procesja wokół kościoła.

*** W dniu dzisiejszym, podczas uroczystej Mszy św. o godz. 11:00, 12-osobowa grupa dzieci, przeżyje swoje pierwsze pełne spotkanie z Jezusem Eucharystycznym. Uroczystość I Komunii św. to ważne wydarzenie dla całej wspólnoty parafialnej – pamiętając o słowach Chrystusa: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie” módlmy się w intencjach tych dzieci, aby kolejny krok ich życia zaowocował wielką radością serca i gorliwością „dziecięcego apostołowania”. Z racji uroczystości I Komunii św. msze św. dzisiaj o godz. 8:30 i 11:00; nabożeństwo majowe o godz. 16:00.

**** Gratulując dzieciom dzisiejszej uroczystości pragnę jednocześnie serdecznie podziękować ich Rodzicom za przygotowanie do uroczystości kościoła i jego otoczenia. BÓG ZAPŁAĆ !!!

*** W miniony czwartek odbyła się piękna uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa (Boże Ciało). Składam płynące z serca „Bóg zapłać” wszystkim organizatorom i uczestnikom oraz osobom wspierającym przebieg procesji teoforycznej.

*** W dniu wczorajszym odbyła się – bardzo ważna dla naszych dzieciaków – I spowiedź święta. Składam gorące „Bóg zapłać” księżom: Bartoszowi Och i Arturowi Węgiel za pomoc przy posłudze w konfesjonale.

*** Od poniedziałku (30.05) będziemy przeżywać tzw. Biały Tydzień – msze św. codziennie o godz. 17:00. Jego zwieńczeniem będzie uroczystość Rocznicy I Komunii św. – w niedzielę (05.06) o godz. 10:00.

*** Serdecznie zapraszam do udziału w ostatnich już nabożeństwach majowych – dzisiaj o godz. 16:00; w poniedziałek i wtorek (z racji procesji teoforycznej po mszy) o godz. 16:50.

*** Wspomnienia tygodnia:

— wtorek (31.05) — Nawiedzenie NMP (święto)

— środa (01.06) — św. Justyna, męczennika

— czwartek (02.06) — Matki Bożej Łaskawej

— piątek (03.06) — Najświętszego Serca Pana Jezusa (uroczystość)

— sobota (04.06) — Niepokalanego Serca NMP

 

SOLENIZANTOM I JUBILATOM TYGODNIA

SKŁADAM NAJSERDECZNIEJSZE ŻYCZENIA:

OBFITOŚCI ŁASK BOŻYCH WYPRASZANYCH

PRZEZ PATRONA NASZEJ PARAFII – ŚW. MAKSYMILIANA.

 

*** W środę (01.06) swoje święto przeżywają dzieci – naszym dzieciakom, które wnoszą w codzienność wspólnoty parafialnej tak wiele radości składam najserdeczniejsze życzenia: obfitości łask Bożych, daru zdrowia, miłości od ludzi, uśmiechu na twarzy i radości w sercu.

*** W środę rozpoczynamy miesiąc poświęcony modlitwie do Serca Jezusowego. Nabożeństwa czerwcowe w tygodniu po mszach św. (w zależności od pogody – przy grocie lub w kościele), w niedzielę po sumie parafialnej.

*** Trwają przygotowania do uroczystości Rocznicy I Komunii św., która odbędzie się w niedzielę (05.06) o godz. 10:00. Dzieci rocznicowe zapraszam w poniedziałek (30.05), środę (01.06) o godz. 15:30 i w sobotę (04.06) o godz. 15:00.

*** W środę (01.06) odbędzie się kolejne spotkanie młodszej grupy kandydatów do Bierzmowania. Spotkanie rozpoczyna msza św.

*** W tym tygodniu przeżywamy pierwszy czwartek, piątek i sobotę miesiąca. Okazja do spowiedzi w piątek od godz. 16:00 – zapraszam szczególnie dzieci rocznicowe. W sobotę w godzinach porannych odwiedziny chorych z Najświętszym Sakramentem. Popołudniowa msza św. w intencji Żywego Różańca i Rycerstwa Niepokalanej o godz. 17:00. Zmiana tajemnic różańcowych odbędzie się w niedzielę (05.06) po sumie parafialnej.

*** Sobotnia msza św. o godz. 17:00 będzie połączona z – prowadzoną przez O.Andrzeja Smołkę ss.cc – modlitwą o uzdrowienie. Serdecznie na nią zapraszam.

*** Parafian zachęcam do zapoznania się z projektem ustawy „Stop aborcji” (projekt oraz lista poparcia znajduje się przy konfesjonale).

*** Tegoroczny Festyn Dziecięcy odbędzie się w sobotę (11.06) w godz. 12:00-16:30. Zwracam się z prośbą o pomoc w organizacji spotkania – tak do Rodziców dzieci komunijnych i rocznicowych, jak i do młodzieży, która podjęła by się prowadzenia festynowych zabaw.

*** Zachęcam do lektury prasy katolickiej.


PIERWSZE CZYTANIE
1 Krl 8,41-43

Modlitwa Salomona za cudzoziemców

Czytanie z Pierwszej Księgi Królewskiej

Po poświęceniu świątyni Salomon tak się modlił: „Cudzoziemca, który nie jest z Twego ludu, Izraela, a jednak przyjdzie z dalekiego kraju przez wzgląd na Twe imię (bo będzie słychać o Twoim wielkim imieniu i o Twojej mocnej ręce i wyciągniętym ramieniu), gdy przyjdzie i będzie się modlić w tej świątyni, Ty w niebie, miejscu Twego przebywania, wysłuchaj i uczyń to wszystko, o co ten cudzoziemiec będzie do Ciebie wołać.

Niech wszystkie narody ziemi poznają Twe imię dla nabrania bojaźni przed Tobą za przykładem Twego ludu, Izraela. Niech też wiedzą, że Twoje imię zostało wezwane nad tą świątynią, którą zbudowałem”.

Oto słowo Boże.

PSALM RESPONSORYJNY
Ps 117,1-2

Refren: Całemu światu głoście Ewangelię.

Chwalcie Pana wszystkie narody,
wysławiajcie Go wszystkie ludy,
bo potężna nad nami Jego łaska,
a wierność Pana trwa na wieki.

DRUGIE CZYTANIE
Ga 1,1-2.6-10

Niezmienność Ewangelii

Początek Listu świętego Pawła Apostoła do Galatów

Paweł, apostoł nie z ludzkiego ustanowienia czy zlecenia, lecz z ustanowienia Jezusa Chrystusa i Boga Ojca, który Go wskrzesił z martwych, i wszyscy bracia, którzy są przy mnie, do Kościołów Galacji:

Nadziwić się nie mogę, że tak szybko chcecie od tego, który was łaską Chrystusa powołał, przejść do innej Ewangelii. Innej jednak Ewangelii nie ma; są tylko jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt i którzy chcieliby przekręcić Ewangelię Chrystusową.

Ale gdybyśmy nawet my lub anioł z nieba głosił wam Ewangelię różną od tej, którą wam głosiliśmy, niech będzie przeklęty! Już to przedtem powiedzieliśmy, a teraz jeszcze mówię: Gdyby wam kto głosił Ewangelię różną od tej, którą od nas otrzymaliście, niech będzie przeklęty!

A zatem teraz: czy zabiegam o względy ludzi, czy raczej Boga? Czy ludziom staram się przypodobać? Gdybym jeszcze teraz ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusa.

Oto słowo Boże.

ŚPIEW PRZED EWANGELIĄ
J 3,16

Alleluja, alleluja, alleluja

Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodnego;
każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne.

Alleluja, alleluja, alleluja

EWANGELIA
Łk 7,1-10

Uzdrowienie sługi setnika

Słowa Ewangelii według świętego Łukasza

Gdy Jezus dokończył swoich mów do ludu, który się przysłuchiwał, wszedł do Kafarnaum. Sługa pewnego setnika, szczególnie przez niego ceniony, chorował i bliski był śmierci. Skoro setnik posłyszał o Jezusie, wysłał do Niego starszyznę żydowską z prośbą, żeby przyszedł i uzdrowił mu sługę.

Ci zjawili się u Jezusa i prosili Go usilnie: „Godzien jest, żebyś mu to wyświadczył, mówili, kocha bowiem nasz naród i sam zbudował nam synagogę”.

Jezus przeto wybrał się z nimi. A gdy był już niedaleko domu, setnik wysłał do Niego przyjaciół z prośbą: « Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien, abyś wszedł pod dach mój. I dlatego ja sam nie uważałem się za godnego przyjść do Ciebie. Lecz powiedz słowo, a mój sługa będzie uzdrowiony. Bo i ja, choć podlegam władzy, mam pod sobą żołnierzy. Mówię temu: «Idź», a idzie; drugiemu: «Chodź», a przychodzi; a mojemu słudze: «Zrób to», a robi”.

Gdy Jezus to usłyszał, zadziwił się i zwracając się do tłumu, który szedł za Nim, rzekł: „Powiadam wam: Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu”. A gdy wysłani wrócili do domu, zastali sługę zdrowego.

Oto słowo Pańskie.

Dodaj komentarz:

  • Aneta pisze:

    Kawał dobrej roboty. Bo jak inaczej skomentować to czego dostarczyły nam nasze kochane dzieciaczki podczas uroczystości Pierwszej Komunii Świętej. No i oczywiście wielkie dzięki dla „szeryfa”. Przede wszystkim za cierpliwość!!!